Browsing Archives

מילים ומושגים

פשט

פשט – הוריד בגדים

פָשַט על… – התנפל על מקום כדי לכבוש אותו (בדרך כלל מקום של אויב) או לעשות בו פעולה

השורש: פ.ש.ט

שם הפועל: לִפשוֹט

שם הפעולה: פְּשִיטָה

פָשַט את הרֶגֶל – איבד את כל הכסף שלו, לא יכול לשלם את החובות שלו

ביטוי:

פשט את המדים – השתחרר מצה"ל או מהמשטרה

דוגמאות:

הילד פשט את הבגדים ולבש פיז'מה.

צה"ל פשט על הבית של המחבל.

השוטרים פשטו על השוק כדי לתפוס את הגנב.

הנמלים פשטו על המטבח.

הקהל פשט על החנות ביום המבצע ורוקן את המדפים מסחורה.

 

הערך פשט נמצא בידיעות: 

17.01.1818.01.1815.01.19, 06.02.19, 10.11.21, 09.08.22, 14.11.23, 02.04.24, 01.05.24

 

פשע

פֶּשַע Crime,  מעשה רע מאוד נגד בני אדם או נגד החוק

רבים: פְּשָעִים

השורש: פ.ש.ע

שם הפועל: לִפשוֹעַ

שם הפעולה: פְּשִיעָה

פּוֹשֵעַ – אדם שעשה פֶּשַע, קרימינל

פֶּשַע שִׂנאָה – פעולת טרור נגד בן דת אחרת

דוגמאות:

פושעים יושבים בבית הכלא.

המשטרה נלחמת בַּפְּשִיעָה.

לפטר אותו עכשיו זה ממש פשע!

 

הערך פשע נמצא בידיעות: 

17.01.1720.08.1726.11.1730.11.1714.01.1828.01.1828.01.18

01.02.1806.02.18,

07.02.1820.02.1807.03.1810.04.1814.11.1816.12.1803.01.1927.02.19, 05.08.19, 12.12.19, 22.12.19, 25.01.20, 25.03.20, 03.11.20, 29.11.20, 07.02.21, 04.03.21, 11.10.21, 10.11.21, 01.03.22, 10.03.22, 27.04.22, 28.04.22, 30.05.22, 02.08.22, 25.10.23, 19.11.23, 03.01.24, 04.01.24, 09.03.24 11.03.24, 09.05.24, 21.05.24

 

פשרה

פְּשָרָה  –  קוֹמְפְּרוֹמִיס

רבים: פְּשָרוֹת

שם הפועל: לְהִתפַּשֵר  על…

הסכם פשרה

דוגמאות:

אין ברירה. אם רוצים להגיע להסכם, שני הצדדים צריכים להתפשר. חייבים להתפשר על משהו.

אחרי שביתה ארוכה ודיונים רבים העובדים הגיעו לפשרה עם ההנהלה. 

בני הזוג הגיעו לפשרה ונפרדו בכבוד. 

 

הערך פשרה נמצא בידיעות: 02.08.18, 29.06.20, 11.01.22, 08.02.22, 12.11.23, 11.02.24