Browsing Archives

מילים ומושגים

פצחן

פַּצחָן – האקר, נכנס בלי רשות למחשב של מישהו אחר

השורש: פ.צ.ח

שם הפועל: לְפַצֵח

שם הפעולה: פִּיצוּחַ

מפצחים חידה, המשטרה מפצחת מקרי פשע, מפצחים תַעֲלוּמָה קשה להבנה, מפצחים אגוזים, מפצחים גרעינים.

צ'ייקובסקי כתב את היצירה: מַפְצֵח הָאגוזים.

 

הערך פצחן נמצא בידיעות: 28.06.1703.04.18, 08.03.20, 17.06.20, 28.10.20, 03.12.20, 12.10.21, 14.10.21, 01.11.21, 19.11.21, 03.01.22, 21.03.22, 19.12.23