Browsing Archives

מילים ומושגים

פסל

פֶּסֶל – יצירת אומנות מאבן, ברונזה, עץ
פַּסָל – אומן שיוצר פסלים

השורש: פ.ס.ל

שם הפועל: לְפַסֵל

שם הפעולה: פִּּיסוּל

פסל סביבתי: פסל שנמצא בחוץ

דוגמאות:

יש במוזיאון תערוכת פסלים.

אני אוהבת את הפסלים של רודן.

בתפן שבגליל יש גן פסלים יפה.

בתורה כתוב: לא תעשה לך פסל וכל תמונה.

 

הערך פסל נמצא בידיעות: 28.07.16, 07.12.1606.04.1707.03.1807.05.18, 11.06.20, 06.02.21, 30.05.21, 06.07.21

 

פסל (פועל)

פָּסַל – קבע שמשהו אינו מתאים ואי אפשר לקיים אותו או להשתמש בו

השורש: פ.ס.ל

שם הפועל: לִפסוֹל

שם הפעולה: פְּסִילָה

שם עצם: פְסוֹלֶת – אשפה, דברים מיותרים שנשארו ואין בהם צורך עוד

 

הערך פסל נמצא בידיעות: 21.09.1608.05.1714.01.1809.04.1801.05.1807.05.1813.08.1808.11.1807.03.19,

07.03.1918.031923.06.1917.07.19, 30.01.20, 10.02.20, 02.06.20, 10.06.20, 28.04.21, 29.04.21, 02.01.22, 16.11.23, 20.12.23, 11.02.24, 22.02.24, 26.02.24, 09.05.24