Browsing Archives

מילים ומושגים

פלא

פֶּלֶא – נס, מעשה יוצא מהרגיל שקשה לאדם להאמין שהוא יכול לקרות

פִּלאֵי פְּלָאִים – פלא גדול

ילד פֶּלֶא – מוצרט, למשל

סיר פלא – סיר עם חור במרכזו. אופים בו עוגות

באוֹרַח פלא – בְנֵס, בניגוד להיגיון ולציפיות

 

הערך פלא נמצא בידיעות: 02.01.1819.03.18

 

פלט

פֶלֶט – נייר שהמחשב מוציא ומדפיס ובו המידע שביקשנו

השורש: פ.ל.ט

שם הפועל: לִפלוֹט – להוציא החוצה

שם הפעולה: פליטה

מִפְלָט – מקום שבורחים אליו מפני סכנה

מַפְלֵט – כפתור בתא הטייס שהטייס לוחץ עליו בשעת סכנה כדי להיפלט מהמטוס ולהציל את עצמו

פְלִיטַת פה – דבר שאומרים בלי להתכוון ומצטערים עליו אחר כך

פולטים שטות מהפה.

התינוק פולט מעט חלב אחרי האוכל.פולטים כדור מהרובה בטעות

 

דומאות:

אין מפלט מהחום ומהשמש בקיץ!

הייתה לראש הממשלה פליטת פה. העיתונאים הקליטו אותו.

הוא נהרג מפליטת כדור.

 

הערך פלט נמצא בידיעות: 14.09.1628.11.1708.10.18, 02.12.19

 

פלש

פָּלַש נכנס בכוח לשטח של מישהו אחר

השורש: פ.ל.ש

שם הפועל: לִפלוֹש

שם הפעולה: פְּלִישָה

דוגמאות:

הפלישה לצ'כוסלובקיה הייתה באוגוסט 1968.

הם פלשו לשטח ששייך לעירייה. העירייה הוציאה אותם משם.

 

הערך פלש נמצא בידיעות: 06.01.1806.06.19