Browsing Archives

מילים ומושגים

פלש

פָּלַש נכנס בכוח לשטח של מישהו אחר

השורש: פ.ל.ש

שם הפועל: לִפלוֹש

שם הפעולה: פְּלִישָה

דוגמאות:

הפלישה לצ'כוסלובקיה הייתה באוגוסט 1968.

הם פלשו לשטח ששייך לעירייה. העירייה הוציאה אותם משם.

 

הערך פלש נמצא בידיעות:

06.01.1806.06.19, 08.02.22, 13.02.22, 13.02.22, 17.02.22, 20.02.22, 21.02.22, 23.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 10.03.22, 22.03.22, 24.03.22, 10.05.22, 11.05.22, 15.05.22, 24.05.22, 04.07.22, 03.08.22, 02.11.23