Browsing Archives

מילים ומושגים

פיצוחים

פִּיצוּחִים – אֱגוֹזים, גרעינים, בוטנים

השורש: פ.צ.ח

שם הפועל: לְפַצֵחַ

שם הפעולה: פִּיצוּחַ

לאגוזים, לגרעינים ולבוטנים יש קליפה קשה שאותה צריך לְפַצֵחַ – לשבור.

צ'יקובסקי כתב את היצירה: 'מַפְצֵחַ האגוזים'.

מְפַצחים חִידָה קָשָה.

פּוֹצֵחַ פה  – מתחיל לדבר

פּוֹצֵחַ בשיר או בריקוד – מתחיל לשיר, מתחיל לרקוד

 

הערך פיצוחים נמצא בידיעות: 09.02.17
 

פיצוי

פִּיצוּי – כסף או משהו אחר שנותנים למישהו במקום נזק שנגרם לו, Compensation

רבים: פִּיצוּיִים

השורש: פ.צ.ה

שם הפועל: לְפַצוֹת

שם הפעולה: פִיצוּי

מְפַציִם את מישהו על משהו במשהו

ממשלת גרמניה שילמה פיצויים ליהודים שסבלו במלחמה.

פִּיצוּיֵי-פיטורים, פִּיצוּיֵי-פרישה – כסף שמקבל אדם שמסיים עבודה במקום עבודה 

דוגמאות:

ההורים נסעו לטיול בחו"ל ולא לקחו אתם את הילדים. הם הבטיחו לילדים שיקנו להם הרבה מתנות כפיצוי.

אף אחד לא יכול לפצות אותו על הצער.  

 

הערך פיצוי נמצא בידיעות: 15.11.1617.11.16, 30.11.1604.12.1606.12.1606.12.1619.12.1618.04.1712.06.17,

03.09.1807.05.19

 

פיצוץ

פִּיצוּץ, הִתפּוֹצצוּת –  Explosion

השורש: פ.צ.צ

שם הפועל בבניין פיעל: לְפוֹצֵץ

שם הפעולה בבניין פיעל: פִּיצוּץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתפּוֹצֵץ

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְפּוֹצְצוּת

דוגמאות:

פתאום שמענו פיצוץ. 

צה"ל פוצץ את מטען החבלה.

הפְּצָצָה התפוצצה בשטח פתוח. לא היו נפגעים.

ובסלנג:

התפוצצתי מצחוק, התפוצצתי מכעס.

לא היה מקום. המסעדה הייתה מפוּצֶצֶת באנשים. לא היה כיסא אחד ריק.

קניתי סיגריות בפִּיצוּצִיָה שליד הבית. היא פתוחה 24 שעות ביממה.

 

הערך פיצוץ נמצא בידיעות: 18.7.1604.04.1727.04.1716.08.1731.10.1714.11.1712.12.1718.12.1726.12.18,

25.03.19, 06.08.19, 07.08.19, 16.07.20, 05.08.20, 05.08.20, 06.08.20, 06.08.20, 15.02.21, 28.02.21, 05.08.21, 08.11.21, 02.01.22, 09.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 02.03.22, 03.03.22, 08.03.22, 14.03.22

 

 

 

 

 

 

 

פיצל

פִּיצֵל – חילק משהו לחלקים, חילק קבוצה לקבוצות מִשְנֶה קטנות

השורש: פ.צ.ל

שם הפועל: לְפַצֵל

שם הפעולה: פִּיצוּל

שם תואר: מְפוּצָל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְפַּצֵל

שם הפעולה: הִתְפַּצְלוּת

 

דוגמאות:

פקידים בבנק עובדים בשעות מפוצלות – בבוקר ואחר הצהריים.

עובדים מקבלים תוספות שכר על פיצול יום העבודה.

המורה ביקש מהתלמידים להתפצל לשתי קבוצות.

הכיתה הזו אינה מאוחדת. היא מפוצלת ויש מתח בין הקבוצות השונות.

 

הערך פיצל נמצא בידיעות: 31.12.19, 03.11.21

 

פיקח

פִּיקֵח – שמר על משהו כדי שיעבוד ויהיה בסדר

השורש: פ.ק.ח

שם הפועל: לְפַקֵחַ

שם הפעולה: פִּיקוּחַ

התפקיד: מְפַקֵחַ, פַּקָח

מִגדל פּיקוּחַ – בשדה תעופה יש מגדל פיקוח שנותן למטוסים אישור להמריא ולנחות

דוגמאות:

בבית המלון יש מפקח כשרות.

במשרד החינוך יש מפקחים על בתי הספר.

הממשלה מפקחת על המחירים.

מישהו צריך לפקח על העבודה של הפועלים.

המחיר של הדלק הוא בפיקוח הממשלה.

במשטרה יש דרגת מפקח.

לרשות שמורות הטבע יש פקחים ששומרים על הגנים הלאומיים.

בעיריות יש פקחים שרושמים דו"חות חנייה לנהגים.

ביהדות:

פִּיקוּחַ נפש דוֹחֶה שבת.

כלומר: כדי להציל חיים מותר לעשות עבודה בשבת.

 

הערך פיקח נמצא בידיעות: 

31.05.1608.10.1601.12.1607.12.1627.07.1708.08.1706.09.1715.11.1706.08.18,

03.09.1807.11.18, 12.11.1808.01.1919.05.1903.06.19, 05.08.19, 08.09.19, 06.01.20, 04.02.20, 02.06.20, 16.06.20, 07.12.20, 09.02.21, 03.03.21, 09.03.21, 26.01.22, 17.05.22, 27.07.22

 

פירק

פֵּירֵק – לקח דבר שלם וחילק אותו לכמה חלקים 

השורש: פ.ר.ק

שם הפועל: לְפָרֵק

שם הפעולה: פֵּירוּק

שם הפועל בבניין קל: לפרוק

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְפָּרֵק

שם תואר: מְפוֹרָק

דוגמאות:

מפרקים נישואין, מפרקים משפחה. המשפחה מִתְפָּרֶקֶת. המשפחה מְפוֹרֶקֶת.

מפרקים שוּתָפוּת. השותפות מתפרקת.

מפרקים קואליציה.

מפרקים ממשלה.

מפרקים מגדל שבנינו מקוביות. המגדל מתפרק.

פֵּירוּק מִנֶשֶק – הפסקת השימוש בנֶשֶק

פוֹרְקִים סְחורה ממַשָׂאִית

פורְקים את הלב אצל הפסיכולוג

 

הערך פירק נמצא בידיעות: 18.10.1714.06.1802.01.19, 19.04.20, 21.01.21, 10.03.22

 

פירש

פֵּירֵש – הסביר

השורש: פ.ר.ש

שם הפועל: לְפָרֵש

שם הפעולה: פֵּירוּש

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתפָרֵש

פַּרשָן – אדם שמסביר דברים שזקוקים להסבר, רש"י – פרשן התנ"ך

ברדיו ובטלוויזיה יש פרשן לענייני ערבים, פרשן כלכלי, פרשן מדיני, פרשן צבאי.

פַּרשָנוּת – הסבר לדבר שקשה להבינו

השם המְפוֹרָש: שם האלוהים

לומר דבר בִּמפוּרָש: לומר אותו בצורה מובנת וברורה, לא ברמז

 

הערך פירש נמצא בידיעות: 15.08.16, 25.01.20, 28.05.20, 13.07.20, 03.11.20, 04.11.20, 21.01.21, 06.06.21, 31.10.21

 

פיתה

פִיתָה – משך מישהו לעשות משהו

השורש: פ.ת.ה

שם הפועל: לְפַתוֹת

שם הפעולה: פִּיתוּי

שם הפועל בבניין התפעל: הִתְפַּתָה

 

דוגמאות:

הנחש פיתה את חוה לאכול תפוח בגן עדן.

כשאני רואה עוגה, קשה לי לעמוד בפיתויואני אוכלת אותה גם כשאני בדיאטה.

הבחורה פיתתה אותו לשכב איתה…

אפשר לפתות אותך לבוא אתי מחר לסרט ולמסעדה?

קשה לפתות אותו לצאת לבלות בתקופת מבחנים.

 

הערך פיתה נמצא בידיעות: 12.01.17, 17.02.20