Browsing Archives

מילים ומושגים

עת

עֵת זמן

מהשורש הזה יש מילים רבות שקשורות בזמן:

עַתָה – עכשיו, כעת

לְעִתִים – לפעמים

לְעִתִים קרובות, לְעִתִים רחוקות

לְעֵת עַתָה  – בינתיים

מֵעֵת לְעֵת – מזמן לזמן

עיתון

כְּתַב עֵת – ז'ורנל

עִיתוּי – Timing

 

 

הערך עת נמצא בידיעות: 22.11.1618.12.1616.01.1722.03.1704.04.1706.06.1709.06.1717.09.17

26.10.1705.11.1714.11.17, 20.11.1705.12.1701.01.1809.01.1818.01.1828.01.1818.02.1811.03.18,

13.03.1810.07.1809.08.1808.10.1811.10.1811.10.1817.10.1803.12.1820.12.1824.01.1928.01.1901.04.19,

05.05.19, 17.09.19, 10.10.19

 

עתה

עַתָה – עכשיו, כעת

עֵת – זמן

מהשורש הזה יש מילים רבות שקשורות בזמן:

לְעִתִים – לפעמים

לְעִתִים קרובות, לְעִתִים רחוקות

לְעֵת עַתָה  – בינתיים

מֵעֵת לְעֵת – מזמן לזמן

עיתון

כְּתַב עֵת – ז'ורנל

 

הערך עתה נמצא בידיעות: 14.09.1618.09.16, 20.09.1603.11.1616.11.1616.11.1606.12.1617.01.1730.01.1731.01.1715.03.1716.03.1725.04.17,

19.06.1720.07.1731.10.1724.12.1710.01.1814.01.1822.01.1825.02.1808.03.1829.05.1804.06.18,

10.07.1829.10.1827.11.1829.11.1823.01.1928.02.1902.04.19

 

עתודה

עֲתוּדָה – חיילים שהצבא אישר להם ללמוד לימודים אקדמאיים ולהתגייס בסיום הלימודים

עֲתוּדָה אקדמית

נבחֶרֶת העֲתוּדָה – הנבחרת הצעירה. בעתיד – השחקנים יהיו בנבחרת הבוגרת.

עֲתוּדַאי – סטודנט הלומד בעתודה, לפני השירות בצבא

 

 

הערך עתודה נמצא בידיעות: 23.07.18

 

 

עתיק

עַתִיק – קדום, ישן מאוד מאוד, Antik

עַתִיקוֹת – שרידים וחפצים מתקופות קדומות

ארכיאולוגים חושפים וחוקרים עתיקות

רשות העתיקות היא הגוף האחראי על החפירות הארכיאולוגיות ועל אתרי העתיקות במדינת ישראל.

 

הערך עתיק נמצא גם בידיעות: 14.10.1802.12.1815.05.19