Browsing Archives

מילים ומושגים

עשוי

עָשׂוּי  יכול אולי, יקרה אולי

עָשׂוי, עֲשׂוּיָה, עֲשׂוּיִים, עֲשׂוּיוֹת

משתמשים במילה עשוי למשהו טוב שעשוי לקרות בעתיד.

כשמדברים על משהו רע שיקרה אולי בעתיד, משתמשים במילה: עָלוּל.

דוגמאות:

מחר עשוי לרדת גשם סוף סוף.

הם עשויים לבוא אלינו מחר.

אנחנו עשויים להרוויח הרבה כסף בעסקה הזאת.

לעומת זאת:

אם לא תלמד אתה עלול להיכשל במבחן.

ביטלו את הטיול מחר כי עלול לרדת גשם כל היום.

 

הערך עשוי נמצא בידיעות: 25.03.1427.11.1711.12.1704.04.1908.07.19, 26.01.20, 06.07.20

 

עשן

עָשָן – גזים שעולים לאוויר מאש, Smoke

השורש: ע.ש.ן

שם הפועל: לְעַשֵן

שם הפעולה: עִישוּן

מְעַשְנִים סיגריות, נרגילות, סמים

עשן סיגריות

מסך עשן – פעולה שמונעת מהאויב לדעת מה באמת קורה

שם תואר: מְעוּשָן, עָשֵן

בשר מְעושן, גבינה מְעושנת

פתגם:

אין עשן בלי אש

 

הערך עשן נמצא בידיעות: 05.02.1713.02.1831.05.1821.11.1822.11.1801.01.1912.02.19, 29.05.1916.06.1918.07.19, 15.07.20