Browsing Archives

מילים ומושגים

סעד (פועל)

סָעַד – עָזַר

אכל

השורש: ס.ע.ד

שם הפועל: לִסְעוֹד

שמות עצם: סְעוּדָה (ארוחה) מִסְעָדָה (מקום שאוכלים בו)

סַעַד – עזרה

חולה סיעודי – חולה שאינו יכול לתפקד בעצמו וזקוק לעזרה 24 שעות ביממה

ביטוח סיעודי – ביטוח לימים שבהם האדם לא יוכל לתפקד

מחלקה סיעודית, בית חולים סיעודי – מקום לאנשים שאינם עצמאיים

 

דוגמאות:

הם אכלו את סעודת השבת בבית ההורים.

יש כאן מסעדה כשרה טובה.

בבית החולים יש מחלקה סיעודית.

היא לומדת באוניברסיטה סיעוד.

 

הערך סעד נמצא בידיעות: 07.05.1705.07.1710.11.1721.11.1710.12.1707.01.1817.01.1822.01.1802.10.18,

29.11.1801.01.19, 09.02.20, 12.05.20, 06.07.20, 15.07.20, 15.10.20, 03.02.21, 27.04.22

 

 

 

 

 

 

 

 

סעודה

סְעוּדָה – אֲרוּחָה חֲגִיגִית

השורש: ס.ע.ד

שם הפועל: לִסְעוֹד

סעודת שבת, סעודת חג, סעודת פורים, סעודה חגיגית

דוגמאות:

הם סוֹעֲדִים בְּמִסְעָדָה.

הם סועדים בכל ליל שבת אצל ההורים.

אמא הכינה היום סעודת מלכים!

לפועל לסעוד יש משמעות נוספת: לעזור לאדם שזקוק לעזרה

דוגמאות:

הם סָעֲדוּ את אביהם הזקן באהבה.

חולה סִיעוּדִי – אדם שאינו יכול לתפקד בעצמו וזקוק לעזרה 24 שעות ביממה.

מַחלָקָה סִיעוּדִית – מקום לאנשים זקנים או חולים שאינם עצמאיים.

בִּיטוּחַ סִיעוּדִי  – ביטוח לימים שבהם האדם לא יהיה עצמאי.

 

הערך סעודה נמצא בידיעות: 27.06.16, 16.02.21, 28.07.22

 

 

 

 

 

סעיף

סָעִיף – חלק מחוזה או מסמך; ענף של עץ

רבים: סְעִיפִים

לכל סעיף יש מספר.

לפני שחותמים על חוזה יש לבדוק את כל הסעיפים.

הִסְתַעֵף

(בצמחים) הצמיח ענפים, מתחלק לענפים

(תחבורה) התחלק לכמה דרכים, יוצאת ממנו דרך לכיוון אחר

התרחב, נעשה מורכב, נוספים לו חלקים הנובעים מן החלקים המקוריים

פָּסַח על שתי הסְעִיפִּים – היסֵס, לא ידע להחליט

 

הערך סעיף נמצא בידיעות:

 16.08.1616.11.1608.12.1618.12.1616.01.1716.03.1718.04.1718.06.17,

 16.07.1716.08.17

17.09.1716.10.1716.11.1717.12.1716.01.1818.02.1818.03.18 ,16.04.18

17.06.1828.06.1816.07.18,

18.07.1802.08.1822.10.1816.12.1816.01.1917.03.19, 16.05.1916.06.19, 16.07.19, 17.11.19, 16.12.19, 16.01.20, 16.02.20, 07.05.20, 16.06.20, 16.07.20, 16.09.20, 16.11.20, 16.12.20, 17.01.21, 16.02.21, 16.08.21, 17.10.21, 16.11.21, 16.12.21, 16.01.22, 16.02.22, 16.03.22, 16.05.22, 17.07.22, 16.11.23, 17.12.23, 16.01.24, 06.03.24, 17.03.24, 16.04.24, 16.05.24, 14.06.24

 

סערה

סְעָרָה – סוּפָה, מזג אוויר או מצב רוח קשה: רוח חזקה, גֶשֶם, בָּרָד, שֶלֶג

בחורף יש מזג אוויר סוער, רוחות סוערות, הים סוער.

אצל בני האדם יש סערת רגשות כאשר משהו מיוחד קורה להם.

בעברית אומרים: סוּפַת שלגים, סוּפַת טַייפוּן, סוּפַת הוֹריקָן.

 

הערך סערה נמצא בידיעות:

 25.09.16, 09.10.16, 15.11.1621.03.1711.09.1714.09.1728.12.1718.01.18, 26.02.18,

20.03.18, 27.03.18, 14.05.18, 07.06.1828.06.18, 02.12.1817.01.1912.03.19, 14.07.1917.07.19, 11.04.21, 28.04.21, 29.04.21, 31.01.22, 08.02.22, 07.04.22, 26.06.22, 18.10.23, 18.10.23, 10.12.23, 02.07.24