Browsing Archives

מילים ומושגים

סל הבריאות

סַל הַבְּרִיאוּת

סל הבריאות ובשמו הרשמי סל שירותי הבריאות הוא רשימת השירותים הרפואיים והתרופות הניתנים לתושבי ישראל על ידי קופות החולים במימון המדינה, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 

הערך סל הבריאות נמצא בידיעות: 22.05.18, 23.02.24

 

 

 

סלל

סָלַל – פתח דרך חדשה, בנה כביש חדש

השורש: ס.ל.ל

שם הפועל: לִסלוֹל

שם עצם משורש זה: מַסלוּל

שם הפעולה: סְלִילָה

שם עצם: מְסִילָה

מסילת ברזל, מסילת רכבת, מסילה של מגירה

דוגמאות:

באזור שלנו סוללים כביש חדש. יהיו בו שלושה מסלולים.

האם המלחמה תסלול את הדרך לשלום או למלחמה הבאה?

היא לומדת במסלול מצטיינים.

הידע שלו בשפה הסינית סלל לו את הדרך להצלחה בעסקים.

 

הערך סלל נמצא בידיעות: 

06.04.1722.10.1710.11.1719.11.1723.11.1725.01.1818.02.1826.04.18

06.05.18,

10.05.1803.06.1828.06.1803.07.1808.08.1803.10.1812.11.1802.12.18, 22.01.1922.05.19, 08.08.19, 06.10.1905.12.19, 12.01.20, 03.02.20, 27.02.20, 27.11.20, 06.12.20, 25.01.21, 25.01.21, 08.04.21, 18.04.21, 21.04.21, 11.07.21, 14.07.21, 18.07.21, 08.10.21, 12.01.22, 25.01.22, 20.02.22, 22.06.22, 07.07.22, 19.07.22, 10.12.23, 19.02.24, 18.04.24, 05.05.24, 22.05.24, 06.06.24, 04.07.24