Browsing Archives

מילים ומושגים

סיעה

סִיעָה – קבוצת אנשים, קבוצת אנשים שהם חלק מארגון גדול יותר

הנציגים של מפלגה בכנסת הם הסיעה בכנסת

בנושאים מסוימים יש בכנסת מִשְמַעַת סִיעָתִית – כל חברי הסיעה מצביעים בהצבעות בכנסת לפי החלטת הסיעה.

 

הערך סיעה נמצא בידיעות: 10.11.1721.11.1730.04.1930.05.19, 17.06.16, 10.09.19, 22.09.19, 23.09.19, 24.09.19, 24.09.19, 03.10.19, 27.10.19, 17.03.20, 30.03.20, 24.11.20, 05.04.21, 06.04.21, 05.05.21, 05.05.21