Browsing Archives

מילים ומושגים

נתונים

נְתוּנִים – מספרים, עוּבדוֹת

 

 הערך נתונים נמצא בידיעות:

 02.06.16, 05.06.1610.06.16, 15.06.16, 08.07.1602.08.16, 03.08.1617.08.1617.08.1608.09.1627.09.1605.10.1630.10.1608.11.16

14.11.16,

14.11.1615.11.16, 17.11.1619.11.16, 21.11.1622.11.1630.11.1630.11.1603.12.1605.12.1601.01.17

01.01.1702.01.1703.01.1717.01.1702.02.1709.02.1707.03.1708.03.17,

 28.04.17, 10.05.1710.0517, 25.05.1704.06.1705.06.1706.06.17 06.06.1708.06.1718.06.1721.06.17, 22.06.1703.07.17, 10.07.17 26.07.1707.08.1608.08.1727.08.1706.09.1710.09.1712.09.17,

 12.09.1717.09.1718.09.17

01.10.1716.10.17, 22.10.1723.10.17, 30.10.1714.11.1715.11.1719.11.1720.11.1730.11.1719.12.17,

26.12.17, 01.01.1807.01.1809.01.1818.01.1818.01.1825.01.1804.02.1814.02.18

14.02.1818.02.18,

22.02.18, 11.03.1813.03.1814.03.1814.03.1818.03.18, 11.04.1816.04.18, 16.04.1804.05.1809.05.18,

16.05.1817.05.1823.05.1805.06.1806.06.18, 03.07.1815.07.1824.07.1830.07.1806.09.1802.10.18,

08.10.1809.10.1811.10.1805.11.1806.11.1806.11.1808.11.1811.11.18,

 20.11.1820.11.1821.11.1824.11.18,

12.12.1818.12.1831.12.1831.12.1801.01.1917.01.1929.01.1907.02.19

14.02.1914.02.19, 25.02.19

07.03.19, 10.03.1908.04.1930.04.1902.05.1907.05.19, 29.05.1905.06.1906.06.1911.06.1916.06.1924.06.19,

27.06.1901.07.1901.07.1907.07.1909.07.19, 26.09.19, 22.10.19, 12.11.19, 12.11.19, 18.11.1918.11.19, 26.11.19, 27.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 01.12.19, 02.12.19, 04.12.19, 05.12.19, 11.12.19, 12.12.19, 18.12.19, 22.12.19, 07.01.20, 08.01.20, 12.01.20, 16.01.20, 21.01.20, 27.01.20, 05.02.20, 09.02.20, 09.02.20, 24.02.20, 19.04.20, 19.04.20, 07.05.20, 27.05.20, 08.06.20, 16.06.20, 30.06.20, 03.08.20, 09.09.20, 24.09.20, 01.10.20, 15.10.20, 19.11.20, 03.12.20, 03.12.20, 13.12.20, 29.12.20, 03.01.21, 04.01.21, 12.01.21, 19.01.21, 26.01.21, 26.01.21, 27.01.21, 02.02.21, 10.02.21, 18.02.21, 18.03.21, 08.04.21, 06.05.21, 09.06.21, 21.06.21, 22.06.21, 22.06.21, 30.06.21, 05.07.21, 13.07.21, 20.07.21, 01.09.21, 29.09.21, 05.10.21, 07.10.21, 08.10.21, 10.10.21, 12.10.21, 25.10.21, 25.10.21, 01.11.21, 03.11.21, 04.11.21, 17.11.21, 25.11.21, 25.11.21, 06.12.21, 08.12.21, 09.12.21, 13.12.21, 16.12.21, 17.12.21, 21.12.21, 02.01.22, 02.01.22, 05.01.22, 15.01.22, 16.01.22, 18.01.22, 26.01.22, 27.01.22, 31.01.22, 08.02.22, 16.02.22, 05.04.22, 27.04.22, 27.04.22, 01.05.22, 03.05.22, 27.05.22, 31.05.22, 02.06.22, 13.06.22, 15.06.22, 16.06.22, 04.07.22, 25.07.22, 11.08.22, 11.08.22, 15.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 09.11.23, 09.11.23, 16.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 25.12.23, 27.12.23, 28.12.23, 31.12.23, 15.01.24, 15.01.24, 21.01.24, 28.01.24, 05.02.24, 05.02.24, 05.02.24, 06.02.24, 07.02.24, 15.02.24, 15.02.24, 19.02.24, 19.02.24, 19.02.24, 20.02.24, 21.02.24, 28.02.24, 03.03.24, 13.03.24, 18.03.24, 20.05.24, 10.06.24, 15.06.24

 

 

 

 

 

 

נתיב

נָתִיב – דרך, מסלול

רבים: נְתִיבֵים

השורש: נ.ת.ב

שם הפועל: לְנַתֵב

שם הפעולה: נִיתוּב

שם עצם: נַתָב – אדם המנתב את כלי השיט בכניסה לנמל

ראוטר

 

יש כבישים שיש בהם כמה נתיבים

נְתִיבֵי איילון – אחד הכבישים המרכזיים בישראל

חברת נתיבי ישראל אחראית על הכבישים בישראל.

על התורה נאמר: דְרָכֶיהָ דַרְכֵי נועם וכל נְתִיבוֹתֶיהָ שלום

 

הערך נתיב נמצא בידיעות: 

26.01.1716.10.1714.11.1723.07.1808.08.1831.01.1904.07.19, 29.07.19, 06.10.19, 04.11.19, 10.11.19, 17.12.19, 15.07.20, 14.02.22, 07.06.22, 10.08.22, 05.02.24, 22.05.24

 

 

נתן

נָתַן – מסר משהו למישהו אחר

השורש: נ.ת.ן

שם הפועל: לָתֵת

שם הפעולה: נְתִינָה, מַתָן

חג השבועות הוא חג מתן תורה

מַשַׂא וּמַתָן – לפני חתימה על חוזה או קנייה של משהו הקונה והמוכר מקיימים ביניהם משא ומתן ומחליטים מה כל אחד מהם נותן ומה הוא מקבל

גם בין מדינות מקיימים משא ומתן מדיני

מַתָן בַּסֵתֶר – כסף שנותנים לאנשים שזקוקים לו, והנותן מבקש שלא ידעו מי הוא ולא יפרסמו את שמו

מִי יִתֵן – הבעת משאלה, הלוואי שהדבר יקרה

 

הערך נתן נמצא בידיעות: 20.06.1602.09.1612.09.1714.11.1716.04.1803.12.18, 08.08.21, 12.10.21, 27.10.21, 31.10.21, 04.11.21, 02.11.23, 15.11.23, 29.11.23, 10.12.23, 18.03.24, 19.03.24

 

נתן יד

נתן יד –  הושיט את היד לאדם אחר

                עזר

               שיתף פעולה

דוגמאות:

הוא נתן לה יד והם התחילו לרקוד.

ועד העובדים מתנגד לתכנית ההנהלה לפטר עובדים רבים והודיע להנהלה כי  לא יתן יד לדבר!

העירייה נותנת יד למאבק בתאונות דרכים.

 

הערך נתן יד נמצא בידיעות: 07.07.19

 

נתפס

נִתפַּס – לקחו אותו בידיים, לקחו אותו בכוח, הבינו אותו

השורש: ת.פ.ס

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיתָפֵס

תָפַס – לקח בידיו, לקח בכוח, הבין

שם הפועל בבניין קל: לִתפּוֹס

שם תואר: תָפוּס

שם הפעולה: תְפִיסָה

דוגמאות:

המשטרה תפסה את הגנב. הוא נתפס בלילה.

הוא נתפס בשעת מעשה. בסלנג: הוא נתפס 'על חם'.

אי אפשר להבין את השואה. זה לא נתפס!

 

הערך נתפס נמצא בידיעות: 

18.12.1628.03.1808.04.1808.04.1809.04.1824.04.1812.11.18, 04.11.19, 11.12.19, 14.01.21, 06.06.21, 21.07.21, 12.09.21, 19.09.21, 19.12.21, 02.01.22, 23.02.22, 28.04.22, 01.05.22, 14.06.22, 21.11.23, 24.01.24, 13.03.24, 24.03.24

 

נתקל

נִתְקַל – נפגש במקרה; נכשל

השורש: ת.ק.ל

שם הפועל: לְהִיתָקֵל ב…

שם הפעולה: הִיתָקְלוּת

שם עצם מהשורש: תַקָלָה – קלקול

נִתְקַל בקושי, נתקל בבעיה

נִתקל במישהו במקרה

הִיתָקְלוּת עם מחבלים

תקלה טכנית

 

 

הערך נתקל נמצא בידיעות: 10.11.1722.11.1722.01.19, 26.04.20, 31.08.20, 07.01.21, 16.12.23, 18.12.23, 20.12.23, 09.01.24