Browsing Archives

מילים ומושגים

נשא

נָשָׂא – החזיק, סחב

השורש: נ.ש.א

שם הפועל: לָשֵׂאת

שם תואר: נָשׂוּא, נָשׂוּי

נשא תיק כבד

נשא אישה בטקס נישואין

נשא נאום, נשא דברים

נשא עונש

נשא בעול, נשא באחריות

נשא ונתן – ניהל שיחות לפני הסכם, ניהל משא ומתן

נשא של מחלה (למשל: איידס)

נָשָׂא תפילה – התפלל בלבו

שם עצם: נָשִׂיא – president

סמיכות: נְשִָיא-המדינה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְנַשֵׂא –  להיות גבוה. וגם: להתנהג כסנוב

 

הערך נשא נמצא בידיעות: 

03.08.16, 11.01.1720.04.1730.04.1701.05.1725.05.1710.07.1722.08.17

22.10.1726.10.1710.11.1728.11.1728.11.1718.12.1706.01.1814.01.1823.01.18, 31.01.1801.02.18,

18.02.1823.07.1829.07.1816.10.18, 18.10.1823.01.1930.01.19, 30.01.1905.02.1912.03.1926.3.1901.05.19,

02.05.1905.06.1918.06.1902.07.1904.07.19, 11.07.19, 23.01.20, 05.02.20, 11.02.20, 23.02.20, 26.03.20, 19.04.20, 11.05.20, 30.06.20, 31.08.20, 17.09.20, 23.09.20, 07.11.20, 08.11.20, 10.11.2021.01.21, 27.01.21, 06.04.21, 07.04.21, 23.05.21, 02.06.21, 13.06.21, 24.06.21, 08.07.21, 13.07.21, 21.07.21, 22.07.21, 27.07.21, 09.08.21, 11.10.21, 19.10.21, 07.11.21, 09.11.21, 09.11.21, 22.02.22, 10.03.22, 14.03.22, 15.03.22, 21.03.22, 23.03.22, 23.05.22, 30.06.22, 03.08.22, , 19.10.23, 25.10.23, 06.11.23, 16.11.23, 16.11.23, 17.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 25.12.23, 26.12.23, 03.01.24, 21.01.24, 25.01.24, 31.01.24, 12.02.24, 03.03.24, 07.03.24, 17.03.24, 19.03.24, 01.04.24, 02.04.22, 22.05.24, 23.05.24, 04.06.24

 

נשיקה

נְשִיקָה – נגיעה בשפתיים מתוך אהבה או להבעת הוקרה

וגם: קָצה של כיכר לחם (עממי)

השורש: נשק

שם הפועל בבניין פיעל: לְנַשֵק

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְנַשֵק

מִיתַת נְשִׁיקָה – מוות ללא סבל

 

 

הערך נשיקה נמצא בידיעות: 21.07.22

 

 

 

נשם

נָשַם – הכניס אוויר לגופו כדי לחיות

השורש: נ.ש.מ

שם הפועל: לִנְשוֹם

שם הפעולה: נְשִימָה

לִנְשוֹם – להכניס אוויר; לִנְשוֹף – להוציא אוויר

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַנְשִים

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַנְשָמָה

אם החולה אינו יכול לנשום בעצמו, הרופא או הפרמדיק עושים לו הנשמה מִפֶּה לְפֶה או מחברים אותו למכונת הנשמה.

חולה במצב קשה מאוד מוּרְדָם ומוּנְשָם על ידי הרופאים.

קוצר נשימה – אסטמה

 

הערך נשם נמצא בידיעות: 

18.01.1713.08.1715.08.1718.06.1812.03.1903.04.1904.07.19, 10.12.19, 11.02.20, 12.03.20, 02.04.20, 15.04.20, 14.07.20, 05.08.20, 18.04.21, 27.04.21, 06.07.21, 09.07.21, 01.08.21, 08.08.21, 06.10.21, 11.10.21, 03.03.21, 03.03.22, 21.03.22, 04.04.22, 24.04.22, 31.05.22, 04.07.22, 26.11.23, 09.01.24, 14.01.24, 27.01.24, 13.02.24

 

נשמה

נְשָמָה – נפש, רוח חיים, רוח האדם

לאדם יש גוף ונשמה

רבים: נְשָמוֹת

גִלגוּל נְשָמוֹת – יש אנשים שמאמינים שהנשמה נשארת אחרי המוות, ויש המאמינים כי היא עוברת לאנשים אחרים

נר נשמה – נר זיכרון לאדם שמת

 

דוגמאות:

הוא בחור נהדר. אדם עם נשמה.

הוא ילדותי. יש לו נשמה של ילד.

הוא נסע לשנה להודו. נִשְמָתִי יוצאת אליו מאהבה וגעגועים…

אני צריך לקרוא בכל יום כמה עמודים בספר. משהו לנשמה…

 

הערך נשמה נמצא בידיעות: 03.07.16, 03.07.1606.08.18, 28.04.20, 20.03.22

 

 

 

נשק

נֶשֶק, כְּלִי נֶשֶק – כלי שהורג אנשים

כלי נשק: רובה, אקדח, מקלע

נשק חם

נשק קר: סכין, מספריים

חבר לַנֶשֶק: חבר מהצבא של חייל לוחם

שְבִיתַת נֶשֶק: החלטה של הצדדים במלחמה להפסיק את המלחמה

 

הערך נשק נמצא בידיעות: 

03.10.17 ,18.10.1701.02.1805.02.1813.02.1820.03.1825.03.1810.04.1825.04.18,

29.04.1821.05.1814.06.1808.07.1808.08.1808.10.1813.11.1809.01.1911.07.19, 03.06.20, 04.06.20, 03.11.20, 30.11.20, 03.01.21, 10.01.21, 11.07.21, 10.11.21, 06.12.21, 14.02.22, 31.03.22, 01.05.22, 26.06.22, 20.07.22, 14.11.23, 16.11.23, 24.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 26.12.23, 31.01.24, 09.03.24, 20.03.24, 08.05.24