Browsing Archives

מילים ומושגים

נציבות שירות המדינה

נְציבות שֵירות המדינה – יחידה במשרד ראש הממשלה המופקדת על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי האנוש.

בראש הנְציבות עומד נציב שירות המדימה.

נְציב – מושֵל

בישראל יש: נציב שורות המדינה, נציב תלונות הציבור, נציב קבילות חיילים

 

הערך נציבות שירות המדינה נמצא בידיעות: 18.12.19, 20.02.20, 30.06.20, 11.02.21, 08.08.21, 06.11.23

 

נציג

נָצִיג  Representative 

רבים: נְצִיגִים

השורש: י.צ.ג

שם הפועל: לְייַצֵג

שם הפעולה: יִיצוּג

נְצִיגוּת: משרד של מדינה או חברה בארץ אחרת, קונסוליה

דוגמאות:

המנהל דיבר עם נְציגי העובדים. הם החליטו לבחור ועד עובדים שיְיַצֵג אותם לפני ההנהלה בעתיד.

היא נְצִיגַת החברה הזו בישראל. היא מְייַצֶגֶת אותם כבר חמש שנים.

ועד העובדים מייצג את העובדים בפגישה עם ההנהלה.

עורך הדין מייצג בבית המשפט את הלקוח שלו.

זו דוגמה מייצגת. אפשר ללמוד ממנה על כל הבעיות.

עורך דין זה אינו מייצג אותנו יותר.

 

הערך נציג נמצא בידיעות: 

10.08.1614.08.16, 22.11.1607.12.1606.01.17, 15.01.1716.01.17, 21.03.1722.03.1726.03.17, 06.04.1725.04.1726.04.1728.06.17, 01.10.1702.10.1724.10.1708.11.17,

 29.11.1727.12.1731.12.1707.03.1810.04.1829.05.1804.06.1814.06.18

25.06.18

10.07.1818.07.1823.07.1826.07.1830.07.1830.07.1807.08.18, 31.10.1806.11.1829.01.1913.02.1925.02.19,

27.03.1901.05.1902.05.1907.05.1919.05.19, 26.05.19, 28.05.1904.07.19, 25.07.19, 05.09.19, 17.9.19, 19.09.19, 22.09.19, 22.09.19, 23.09.19, 24.09.19, 24.09.19, 03.10.19, 27.10.19, 28.11.19, 17.12.19, 12.01.20, 28.01.20, 05.02.20, 13.02.20, 18.02.20, 19.02.20, 03.03.20, 04.03.20, 10.03.20, 24.03.20, 25.06.20, 23.09.20, 24.11.20, 27.11.20, 29.11.20, 02.02.21, 10.03.21, 14.03.21, 05.04.21, 06.04.21, 07.04.21, 11.04.21 , 02.05.21, 15.06.21, 21.06.21, 13.07.21, 22.07.21, 11.08,21, 06.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 25.10.21, 25.10.21, 27.01.22, 30.01.22, 15.02.22, 10.03.22, 06.04.22, 23.05.22, 24.05.22, 22.06.22, 30.06.22, 04.08.22, 19.10.23, 19.10.23, 15.11.23, 21.11.23, 26.11.23, 04.12.23, 11.01.24, 17.01.24, 22.01.24, 22.01.24, 07.02.24, 18.02.24, 22.02.24, 02.04.24, 04.04.24, 03.06.24