Browsing Archives

מילים ומושגים

נעדר

נֶעֱדַר  לא היה במקום; לא יודעים היכן הוא נמצא

שם הפועל: לְהֵיעָדֵר

שם הפעולה: הֵיעָדְרוּת

שם עצם: הֶעְדֵר – חוסר, אי הימצאות

 

דוגמאות:

הוא עבר ניתוח. הוא נֶעֱדַר מהעבודה כבר חודש וייֵעָדִר עוד כמה שבועות.

החייל נעדר מאז יום שני. צה"ל והמשטרה פרסמו הודעה ברדיו ומחפשים אחריו.

הוא נעדר חוש הומור – ממש אין לו חוש הומור!

 

הערך נעדר נמצא בידיעות:

21.06.1621.06.16, 04.09.1606.09.16, 07.09.1626.09.1627.10.1621.12.1621.03.17

03.04.1730.04.1703.05.1715.06.17, 21.08.1728.08.1719.09.1719.09.1724.09.1702.10.1718.10.17,

11.01.1822.01.1807.05.1821.05.1805.06.1808.10.1826.11.1828.01.19,

 04.04.1901.05.1927.05.19, 03.10.19, 20.05.20, 09.07.20, 06.08.20, 22.06.21, 04.07.21, 18.07.21, 11.08.21, 14.09.21, 08.12.21, 06.06.22, 07.06.22, 19.10.23, 20.10.23, 22.10.23, 29.10.23, 07.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 14.11.23, 16.11.23, 03.12.23, 04.12.23, 07.12.23, 21.01.24, 27.01.24, 13.02.24, 22.02.24, 10.04.24

 

 

 

 

 

נעילה

נְעִילָה – סגירה במפתח

לִנעוֹל – לסגור במפתח. את המפתח מכניסים לתוך המַנעוּל, מסובבים אותו ונוֹעֲלִים את הדלת.

וכמובן גם: לנעול נעליים

שם הפעולה בבניין קל: נְעִילָה

לְהִינָעֵל – לְהִיסָגֵר

תפילת נעילה – התפילה המסיימת את יום הכיפורים 

 

הערך נעילה נמצא בידיעות: 03.08.16, 04.08.1602.02.17

 

נעלם

נֶעֱלַם – לא יודעים איפה הוא

השורש: ע.ל.ם

שם הפועל: לְהֵיעָלֵם

שם הפעולה: הֵיעָלְמוּת

שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַעֲלִים

שם הפעולה בבניין הִפעיל: הַעֲלָמָה

שם תואר: עָלוּם – סודי, נסתר, לא ידוע

עָלוּם, עֲלוּמָה, עֲלוּמִים, עֲלוּמוֹת

מִבְצע עָלום, פעולה צבאית עלומה

עֲלוּם-שם – אנונימי

בְּעִילוּם שם

במתמטיקה – נתון או מספר שאיננו יודעים מהו וצריכים למצוא מהו

תַעֲלוּמָה – חידה שיש בה סוד, מעשה מוזר שאינו ברור

דוגמאות:

לאן נעלמת? אני מחפש אותך כבר שעה!

לאן נעלמו המפתחות? איפה שמתי אותם?

שבוע לפני החתונה החתן נעלם…

היא רואה הכול. שום דבר לא נעלם מעיניה.

המורה למתמטיקה נתנה לנו לפתור בעיה עם שני נעלמים.

הוא כתב את המכתב למנהל החברה בעילום שם.

המאזין ביקש לדבר ברדיו בעילום שם.

המשטרה לא מצליחה לפתור את תעלומת הרצח.

החשוד העלים תמונות ומסמכים כדי שהמשטרה לא תמצא אותם.

הוא ניסה לְהַעֲלִים מס אבל נתפס.

 

 

 

הערך נעלם נמצא בידיעות:

24.01.17, 21.10.1818.11.1820.12.18, 12.03.20, 04.06.20, 07.06.20, 11.02.21, 03.03.21, 03.03.22, 27.06.22, 08.07.22

 

נענה

נַעֲנָה – נתן תשובה לבקשה של מישהו, הסכים

נענה בחִיוּב – הסכים

נענה בִּשלילה – לא הסכים

השורש: ע.נ.ה

שם הפועל: לְהֵיעָנוֹת

 

הערך נענה נמצא בידיעות: 26.09.1606.10.1621.11.16, 12.06.1729.06.17, 06.09.1728.09.1728.09.1710.11.17,

10.04.1809.05.1826.06.1828.01.19, 14.05.1901.07.19, 08.09.19, 07.11.19, 11.11.19, 28.11.19, 19.10.20, 29.12.20, 09.02.21, 11.02.21, 05.04.21, 29.04.21, 20.07.21, 09.09.21, 20.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 25.04.22, 25.10.23, 13.11.23, 23.01.24, 16.04.24

 

נערך

נֶעֱרַך התכונן, עשה את כל ההכנות הדרושות

           התקיים

השורש: ע.ר.ך

שם הפועל: לְהֵיעָרֵך

שם הפעולה: הֵיעָרכוּת

נערכים למלחמה.

נערכים למצב קשה.

פגישה, אירוע, חגיגה, כנס  –  נערכים במקום מסוים ובשעה מסוימת.

 

הערך נערך נמצא בידיעות: 14.07.1629.09.1606.12.1610.01.17, 26.01.1729.01.17, 07.02.1714.02.1727.03.17

01.05.1708.05.17, 30.08.1713.09.1725.09.1729.10.1710.11.1714.11.1722.11.1729.11.17

06.12.17,

07.12.1715.12.1728.12.17, 01.01.18, 04.01.1818.01.18, 22.01.1828.01.1828.01.1831.01.1804.02.18

04.02.1809.02.1822.02.1826.02.1805.03.1807.03.1810.04.1816.04.18,

 02.05.1807.05.1808.05.18,

13.05.1813.05.1814.05.18, 15.05.1821.05.1823.05.1828.05.1829.05.1829.05.1831.05.1803.06.18,

05.06.1806.06.18, 14.06.1826.06.1815.07.1817.07.1823.07.1823.07.1830.07.1802.08.18

12.08.13,

29.10.1829.10.18, 05.11.1808.11.1812.11.1818.11.1822.11.1812.12.1813.12.1816.12.18,

 18.12.1823.12.1827.12.18,

27.12.1804.02.1913.02.1921.02.19, 25.02.1928.02.1928.03.1929.04.1901.05.1914.05.1915.05.1927.05.19,

06.06.1904.07.19, 08.07.19, 29.07.19, 31.07.19, 09.09.19, 16.09.19, 24.09.19, 03.10.19, 06.10.19, 12.11.19, 27.11.19, 10.12.19, 08.01.20, 19.01.20, 29.01.20, 11.02.20, 16.02.20, 20.02.20, 01.03.20, 11.03.20, 25.03.20, 20.05.20, 03.06.20, 04.06.20, 08.06.20, 23.06.20, 29.07.20, 15.11.20, 03.12.20, 06.12.20, 07.01.21, 20.01.21, 17.02.21, 09.03.21, 22.03.21, 26.04.21, 09.05.21, 20.05.21, 24.05.21, 14.07.21, 27.10.21, 11.11.21, 23.11.21, 22.12.21, 26.01.22, 14.02.22, 07.03.22, 13.03.22, 20.03.22, 21.03.22, 09.05.22, 22.05.22, 26.05.22, 12.07.22, 21.07.22, 02.08.22, 15.10.23, 02.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 14.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 29.11.23, 25.12.23, 26.12.23, 04.01.24, 07.01.24, 15.02.24, 28.02.24, 06.03.24, 07.03.24, 13.03.24, 04.04.24

 

 

 

 

 

 

נעשה

נַעֲשָׂה – עָשׂוּ אותו, נִהיָה

השורש: ע.שׂ.ה

שם הפועל: לְהֵיעָשׂוֹת

עבר: נַעֲשָׂה

הווה: נַעֲשֶׂה

עתיד: יֵיעָשֶׂה

שם הפועל בבניין קל: לַעֲשׂוֹת

דוגמאות:

מזג האוויר נַעֲשָׂה חם. מחר יֵיעָשֶׂה יבש.

הילד נעשה בלונדיני.

הלימודים נעשו קשים יותר.

הדברים לא נַעֲשׂוּ במקרה.

הדברים נעשו ברגישות.

ממתי נַעֲשֵׂיתָ  פדנט כזה?!

 

הערך נעשה נמצא בידיעות: 02.11.18, 29.04.21