Browsing Archives

מילים ומושגים

נסיבות

נְסִיבּוֹת –  circumstances

נסיבות המקרה, נסיבות התאונה, הנסיבות להחלטה: מה קרה, למה קרה, מתי קרה, מה היה המצב בזמן שקרה…

נסיבות ברורות, נסיבות לא ברורות

נְסִיבות מִסְתוֹרִיוֹת, נסיבות עֲלוּמוֹת – לא יודעים מה קרה. זהו סוד שלא נדע

 

הערך נסיבות נמצא בידיעות: 06.10.1618.01.1705.02.1721.03.1718.04.1704.07.1726.07.1713.09.1726.09.17,

07.03.1830.04.1803.12.1808.01.1920.05.19, 17.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 16.07.20, 31.01.21, 20.04.21, 21.06.21, 06.07.21, 12.05.22, 27.12.23, 11.02.24, 18.02.24, 03.06.24, 17.06.24

 

 

 

 

 

 

 

נסיגה

נְסִיגָה הליכה לאחור, יציאה משטח שכבשת, רגרסיה, הרעה במצב

השורש: ס.ו.ג,  נ.ס.ג

שם הפועל: לָסֶגֶת

עבר: נָסוֹג

הוווה: נָסֹוג

עתיד: יִסוֹג

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַסִיג –  להוציא 

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַסָגָה

דוגמאות:

ישראל נסוגה מסיני. הנסיגה מהיישובים הייתה קשה.

הוא לא נסוג מהחלטתו לעזוב את הבית.

היא לא מוכנה לסגת מההצעה הראשונית.

יש נסיגה במצב החולה.

 

הערך נסיגה נמצא בידיעות: 09.06.1710.11.1709.12.1703.06.1820.12.18, 17.02.22, 15.01.24, 08.04.24