Browsing Archives

מילים ומושגים

ניצח

נִיצַח – הצליח במשהו יותר ממישהו אחר

השורש: נ.צ.ח

שם הפועל: לְנַצֵחַ

מנצחים במלחמה, בתחרות, בבחירות

מנצחים על תזמורת

נִיצָחוֹן (ז') – VICTORY

רבים: נִיצְחוֹנוֹת

 

דוגמאות:

הניצחון במלחמה יביא שלום?

ניצחנו בתחרות בבית הספר וקיבלנו פרס.

מכבי ניצחה את ריאל מדריד.

המפלגה החדשה ניצחה בבחירות.

זובין מהטה מנצח על התזמורת הפילהרמונית.

 

הערך ניצח נמצא בידיעות:

 14.08.1627.09.1620.12.16, 16.03.1727.03.1703.04.1712.06.1719.01.1823.05.18,

14.06.18, 25.06.1826.07.1814.10.1815.11.1820.12.18, 30.07.19, 25.01.20, 29.07.20 17.09.20, 23.09.20, 03.11.20, 06.12.20, 21.07.21, 26.07.21, 02.03.22, 28.06.22

 

ניצחון

נִיצָחוֹן (ז') VICTORY

רבים: נִיצְחוֹנוֹת

השורש: נ.צ.ח

שם הפועל: לְנַצֵחַ

מנצחים במלחמה, בתחרות, בבחירות

מנצחים על תזמורת

דוגמאות:

הניצחון במלחמה יביא שלום?

ניצחנו בתחרות בבית הספר וקיבלנו פרס.

מכבי ניצחה את ריאל מדריד.

המפלגה החדשה ניצחה בבחירות.

זובין מהטה מנצח על התזמורת הפילהרמונית. 

 

הערך ניצחון נמצא בידיעות: 

10.11.1611.01.1718.04.1707.05.1708.05.17, 09.05.1725.05.1724.09.1718.10.17,

24.10.1710.11.1719.03.1823.04.1806.05.1810.05.18, 16.07.1823.07.1823.07.1801.11.1820.12.18, 24.07.19, 08.08.19, 03.09.19, 15.12.19, 25.06.20, 03.11.20, 05.11.20, 08.11.20, 08.11.20, 15.12.20, 07.01.21, 10.05.21, 02.06.21, 28.07.21, 14.01.22, 20.01.22, 10.05.22, 30.06.22, 20.07.22

 

 

 

 

 

 

 

 

ניקה

נִיקָה הסיר את הלכלוך

השורש: נ.ק.ה

שם הפועל: לְנַקוֹת

שם הפעולה: נִיקוּי

שם עצם: נִיקָיוֹן

שם תואר: נָקִי

עובד ניקיון

ניקְיון כַּפַּיִים – יושר

ניקה את הנאשם – הודיע שהוא לא אשם

ניקוי ראש – הִתְאַווְרְרוּת

 

הערך ניקה נמצא בידיעות: 10.10.19, 02.06.20, 24.09.20, 22.04.21

 

ניקז

נִיקֵז – העביר עודפים של מים על ידי תעלות או צינורות

השורש: נ.ק.ז

שם הפועל: לְנַקֵז

שם הפעולה: ניקוּז

שם עצם: נקז

מערכת הניקוז

אחרי ניתוח המנתל משאיר בגוף נקז או נקזים כדי לנקז מהגוף נוזלים

 

הערך נקז נמצא בידיעות: 08.01.20

 

 

נישא

נִישָׂא – התחתן

נִישׂוּאִין – חתונה

השורש: נ.ש.א

שם הפועל בבניין קל: לָשֵׂאת

שם התואר: נָשׂוּי, נְשׂוּאָה, נְשׂוּאִים, נְשׂוּאוֹת

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִינָשֵׂא

נושְׂאים דבר כבד, נוֹשְׂאים אישה, נושְׂאים נאום, נושְׂאים תפילה, נושאים בעונש, נושאים בהוצאות כספיות.

דוגמאות:

הוא נשא אותה לאישה.

היא נישאה לגבר צעיר ממנה בחמש שנים.

הם נשואים שלוש שנים.

הם נישאו לפני שלוש שנים. הרב ערך את טקס הנישואין. טקס הנישואין התקיים בחצר הבית שלהם.

את רווקה? נשואה? גרושה? אלמנה? 

הוא נשא תפילה לשלום.

קשה לי לָשֵׂאת את התיק. הוא כבד.

 

הערך נישא נמצא בידיעות: 

11.11.1630.11.1607.03.1715.11.1720.11.1720.11.17, 30.07.1814.08.1806.11.18,

05.06.1901.07.19, 27.11.19, 06.02.21, 17.11.21, 11.08.22

 

נישואין / נישואים

נִישׂוּאִין / נִישׂוּאִים – חתונה

השורש: נ.ש.א

שם הפועל בבניין קל: לָשֵׂאת

שם התואר: נָשׂוי, נְשׂוּאָה, נְשׂוּאִים, נְשׂוּאוֹת

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִינָשֵׂא

נִישׂוּאֵי תַעֲרוֹבֶת: נישואין בין בני זוג שאינם מאותו גזע, עם, או אותה דת, עדה

דוגמאות:

הם נישאו לפני שלוש שנים. הרב ערך את טקס הנישואין. טקס הנישואין התקיים בחצר הבית שלהם.

הוא נשא אותה לאישה.

היא נישאה לגבר צעיר ממנה בחמש שנים.

הם נשואים שלוש שנים.

אתה רווק? נשוי? גרוש? אלמן?

 

הערך נישואין / נישואים נמצא בידיעות: 

20.12.1626.03.1821.05.1830.07.1821.11.1813.01.1917.01.1901.07.19, 24.02.20, 10.02.21, 04.05.21, 22.06.21, 11.07.22

 

ניתוח

נִיתוּחַ –  surgery , וגם: אנליזה

השורש: נ.ת.ח

שם הפועל: לְנַתֵח

המקצוע: מְנַתֵחַ, כירורג

 

דוגמאות:

הוא עבר ניתוח לב. הניתוח הצליח.

ניתח אותו אחד המנתחים הטובים בארץ.

הניתוח הצליח והחולה מת…

קיבלנו את התוצאות. עכשיו צריך לנתח אותן ניתוח סטטיסטי.

צריך לנתח את הבעיה כדי למצוא פתרון.

בהרצאה הוא ניתח את הסיבות למצב. הניתוח פתח לכולנו את העיניים!

 

הערך ניתוח נמצא בידיעות: 03.08.1627.11.1613.12.1621.12.1622.01.1714.11.1709.01.1828.01.1811.02.18,

18.02.1827.02.1818.03.18, 15.05.1813.01.1915.01.1929.01.1920.02.1912.03.1913.03.1903.04.19, 04.02.19, 19.11.20, 15.02.21, 10.05.21, 02.09.21, 12.01.22, 10.03.22, 12.05.22, 18.05.22, 19.05.22

 

ניתן

נִיתָן – אפשר, אפשרי, יש אפשרות

לא ניתן – אי אפשר, לא אפשר, אין אפשרות

אחרי 'ניתן' בא שם פועל: ניתן להיכנס, ניתן להירשם באינטרנט, ניתן לשלם בכרטיס אשראי

וגם: המקום לא ניתן למעבר, המחלה לא ניתנת לריפוי

 

הערך ניתן נמצא בידיעות: 

18.09.1604.06.1709.06.1719.06.1730.08.1731.10.1723.01.1822.05.18,

 04.07.18,

20.12.1823.12.1824.12.1827.12.1828.01.1924.02.1904.07.1923.07.19, 28.08.19, 03.09.19, 15.09.19, 25.01.20, 21.02.20, 26.02.20, 12.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 16.04.20, 02.06.20, 23.06.20, 02.07.20, 21.07.20, 15.10.20, 12.11.20, 16.11.20, 07.12.20, 23.02.21, 14.07.21, 10.08.21, 10.08.21, 21.11.21, 02.12.21, 20.12.21, 23.12.21, 28.12.21, 28.12.21, 30.12.21, 06.01.22, 27.01.22, 17.02.22, 12.05.22, 26.06.22, 05.07.22, 05.07.22, 07.07.22

 

ניתק

נִיתֵק – הפסיק חיבור, הפסיק קשר

השורש: נ.ת.ק

שם הפועל: לְנַתֵק

שם הפעולה: נִיתוּק

שם עצם: נֶתֶק

שם תואר: מְנוּתָק – לא מחובר

מנתקים מכשיר מהחשמל.

מנתקים חשמל ומים למי שלא משלם את החשבון בזמן.

מנתקים קשר בין אנשים.

מנתקים קשרים ויחסים דיפלומטיים בין מדינות.

מנותק מֵהַמְצִיאוּת – לא יודע ולא מבין מה קורה באמת.

מְנוּתְקֵי קֶשֶר – אנשים שעדיין לא יצרו קשר עם המשפחה או עם גורמים רשמיים אחרי אסון  (שריפה, רעידת אדמה, פיגוע) ולא ידוע היכן הם נמצאים והאם נפגעו.

 

הערך ניתק נמצא בידיעות: 05.06.1709.06.1711.09.1715.10.1718.10.1729.04.1804.06.1803.09.1803.09.18,

26.11.1820.01.1912.03.1914.07.19, 28.10.19, 09.02.20, 13.02.20, 17.03.20, 17.01.21, 11.07.21, 27.02.22