Browsing Archives

מילים ומושגים

ניצול

נִיצוֹל  אדם שניצל מאסון ונשאר בחיים

רבים: ניצולים

סמיכות: ניצולֵי-

נִיצַל – מי שהיה בסכנת מוות ונשאר בחיים

השורש: נ.צ.ל

שם הפועל: לְהִינָצֵל מ…

הווה: נִיצוֹל, ניצוֹלה, ניצוֹלים, ניצוֹלות

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַצִיל

עבר: הִצִיל

הווה: מַצִיל

עתיד: יַצִיל

שם הפעולה: הַצָלָה

 

דוגמאות:

בישראל חיים עדיין ניצולי שואה רבים. כל הניצולים הם אנשים מבוגרים מאוד.

הוא ניצל מהתאונה כי ברגע האחרון הוא החליט לנסוע בטיסה אחרת.

כולם נהרגו. אין ניצולים.

המציל ביקש שלא נתרחק מהחוף.

המציל הציל אותו מטביעה בים.

כוחות ההצלה הגיעו למקום התאונה מיד.

 

הערך ניצול נמצא בידיעות:

03.07.1603.07.16, 25.08.1606.09.1607.09.1619.03.17, 23.04.1723.04.17, 24.04.1724.04.1725.04.1707.05.1713.09.17 06.01.1814.01.1823.01.18

24.01.1801.02.18

08.04.1811.04.1811.04.1812.04.1823.07.1829.07.1803.10.1816.12.18

25.02.1930.04.1901.05.1902.05.1907.05.19, 25.01.20, 27.01.20, 28.01.20, 22.03.20, 19.04.20, 19.04.20, 21.04.20, 26.04.20, 06.07.20, 10.11.20, 26.01.21, 27.01.21, 07.04.21, 08.04.21, 08.04.21, 24.05.21, 26.10.21, 07.11.21, 27.01.22, 16.02.2, 14.07.22, 25.01.24, 28.01.24, 05.05.24, 05.05.24, 06.05.24, 07.05.24, 20.05.24

 

 

 

 

 

 

 

 

ניצח

נִיצַח – הצליח במשהו יותר ממישהו אחר

השורש: נ.צ.ח

שם הפועל: לְנַצֵחַ

מנצחים במלחמה, בתחרות, בבחירות

מנצחים על תזמורת

נִיצָחוֹן (ז') – VICTORY

רבים: נִיצְחוֹנוֹת

 

דוגמאות:

הניצחון במלחמה יביא שלום?

ניצחנו בתחרות בבית הספר וקיבלנו פרס.

מכבי ניצחה את ריאל מדריד.

המפלגה החדשה ניצחה בבחירות.

זובין מהטה מנצח על התזמורת הפילהרמונית.

 

הערך ניצח נמצא בידיעות:

 14.08.1627.09.1620.12.16, 16.03.1727.03.1703.04.1712.06.1719.01.1823.05.18,

14.06.18, 25.06.1826.07.1814.10.1815.11.1820.12.18, 30.07.19, 25.01.20, 29.07.20 17.09.20, 23.09.20, 03.11.20, 06.12.20, 21.07.21, 26.07.21, 02.03.22, 28.06.22, 19.10.23, 02.11.23, 16.12.23, 16.12.23, 24.01.24, 27.01.24, 06.02.24, 11.02.24, 21.02.24, 07.03.24, 13.03.24, 13.03.24, 18.03.24, 20.05.24

 

ניצחון

נִיצָחוֹן (ז') VICTORY

רבים: נִיצְחוֹנוֹת

השורש: נ.צ.ח

שם הפועל: לְנַצֵחַ

מנצחים במלחמה, בתחרות, בבחירות

מנצחים על תזמורת

דוגמאות:

הניצחון במלחמה יביא שלום?

ניצחנו בתחרות בבית הספר וקיבלנו פרס.

מכבי ניצחה את ריאל מדריד.

המפלגה החדשה ניצחה בבחירות.

זובין מהטה מנצח על התזמורת הפילהרמונית. 

 

הערך ניצחון נמצא בידיעות: 

10.11.1611.01.1718.04.1707.05.1708.05.17, 09.05.1725.05.1724.09.1718.10.17,

24.10.1710.11.1719.03.1823.04.1806.05.1810.05.18, 16.07.1823.07.1823.07.1801.11.1820.12.18, 24.07.19, 08.08.19, 03.09.19, 15.12.19, 25.06.20, 03.11.20, 05.11.20, 08.11.20, 08.11.20, 15.12.20, 07.01.21, 10.05.21, 02.06.21, 28.07.21, 14.01.22, 20.01.22, 10.05.22, 30.06.22, 20.07.22, 08.11.23, 16.12.23, 29.01.24, 18.03.24, 19.05.24, 22.05.24, 20.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

ניקה

נִיקָה הסיר את הלכלוך

השורש: נ.ק.ה

שם הפועל: לְנַקוֹת

שם הפעולה: נִיקוּי

שם עצם: נִיקָיוֹן

שם תואר: נָקִי

עובד ניקיון

ניקְיון כַּפַּיִים – יושר

ניקה את הנאשם – הודיע שהוא לא אשם

ניקוי ראש – הִתְאַווְרְרוּת

 

הערך ניקה נמצא בידיעות: 10.10.19, 02.06.20, 24.09.20, 22.04.21

 

ניקז

נִיקֵז – העביר עודפים של מים על ידי תעלות או צינורות

השורש: נ.ק.ז

שם הפועל: לְנַקֵז

שם הפעולה: ניקוּז

שם עצם: נקז

מערכת הניקוז

אחרי ניתוח המנתל משאיר בגוף נקז או נקזים כדי לנקז מהגוף נוזלים

 

הערך נקז נמצא בידיעות: 08.01.20

 

 

נישא

נִישָׂא – התחתן

נִישׂוּאִין – חתונה

השורש: נ.ש.א

שם הפועל בבניין קל: לָשֵׂאת

שם התואר: נָשׂוּי, נְשׂוּאָה, נְשׂוּאִים, נְשׂוּאוֹת

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִינָשֵׂא

נושְׂאים דבר כבד, נוֹשְׂאים אישה, נושְׂאים נאום, נושְׂאים תפילה, נושאים בעונש, נושאים בהוצאות כספיות.

דוגמאות:

הוא נשא אותה לאישה.

היא נישאה לגבר צעיר ממנה בחמש שנים.

הם נשואים שלוש שנים.

הם נישאו לפני שלוש שנים. הרב ערך את טקס הנישואין. טקס הנישואין התקיים בחצר הבית שלהם.

את רווקה? נשואה? גרושה? אלמנה? 

הוא נשא תפילה לשלום.

קשה לי לָשֵׂאת את התיק. הוא כבד.

 

הערך נישא נמצא בידיעות: 

11.11.1630.11.1607.03.1715.11.1720.11.1720.11.17, 30.07.1814.08.1806.11.18,

05.06.1901.07.19, 27.11.19, 06.02.21, 17.11.21, 11.08.22

 

נישואין / נישואים

נִישׂוּאִין / נִישׂוּאִים – חתונה

השורש: נ.ש.א

שם הפועל בבניין קל: לָשֵׂאת

שם התואר: נָשׂוי, נְשׂוּאָה, נְשׂוּאִים, נְשׂוּאוֹת

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִינָשֵׂא

נִישׂוּאֵי תַעֲרוֹבֶת: נישואין בין בני זוג שאינם מאותו גזע, עם, או אותה דת, עדה

דוגמאות:

הם נישאו לפני שלוש שנים. הרב ערך את טקס הנישואין. טקס הנישואין התקיים בחצר הבית שלהם.

הוא נשא אותה לאישה.

היא נישאה לגבר צעיר ממנה בחמש שנים.

הם נשואים שלוש שנים.

אתה רווק? נשוי? גרוש? אלמן?

 

הערך נישואין / נישואים נמצא בידיעות: 

20.12.1626.03.1821.05.1830.07.1821.11.1813.01.1917.01.1901.07.19, 24.02.20, 10.02.21, 04.05.21, 22.06.21, 11.07.22, 05.04.24

 

ניתוח

נִיתוּחַ –  surgery , וגם: אנליזה

השורש: נ.ת.ח

שם הפועל: לְנַתֵח

המקצוע: מְנַתֵחַ, כירורג

 

דוגמאות:

הוא עבר ניתוח לב. הניתוח הצליח.

ניתח אותו אחד המנתחים הטובים בארץ.

הניתוח הצליח והחולה מת…

קיבלנו את התוצאות. עכשיו צריך לנתח אותן ניתוח סטטיסטי.

צריך לנתח את הבעיה כדי למצוא פתרון.

בהרצאה הוא ניתח את הסיבות למצב. הניתוח פתח לכולנו את העיניים!

 

הערך ניתוח נמצא בידיעות: 03.08.1627.11.1613.12.1621.12.1622.01.1714.11.1709.01.1828.01.1811.02.18,

18.02.1827.02.1818.03.18, 15.05.1813.01.1915.01.1929.01.1920.02.1912.03.1913.03.1903.04.19, 04.02.19, 19.11.20, 15.02.21, 10.05.21, 02.09.21, 12.01.22, 10.03.22, 12.05.22, 18.05.22, 19.05.22, 10.01.24, 30.01.24, 31.03.24, 01.04.24