Browsing Archives

מילים ומושגים

ניצֵל (פועל)

נִיצֵלעשה שימוש במשהו לטובה, עשה ממשהו את המקסימום

          השתמש במישהו יותר מדי

השורש: נ.צ.ל

שם הפועל: לְנַצֵל

שם הפעולה: נִיצוּל

שם תואר: מְנוּצָל- מישהו מְנַצֵל אותו

 

דוגמאות:

אני מנצל את זמן הנסיעה ברכבת לקריאת העיתון.

תנצל את אור היום לעבוד בגינה.

הוא מנצל את טוב הלב שלה יותר מדי.

הלבנים ניצלו את השחורים באמריקה.

הקורס ארוך מדי. הזמן לא מנוצל נכון.

הילד מנצל כל הזדמנות לריב עם אחיו.

היינו בעיר, ניצלנו את ההזדמנות וקפצנו לבקר אותם.

הם מנצלים בעבודה את הניסיון הרב שלו.

הוא מרגיש מנוצל ולכן הלך למנהל לבקש תוספת שכר.

 

הערך ניצל נמצא בידיעות: 26.07.162.11.1620.11.1709.01.1821.06.18, 04.11.1823.12.18, 13.01.1909.04.19, 28.04.19, 18.11.19, 27.11.19, 19.12.19, 21.01.20, 17.03.20, 03.11.20, 14.02.21, 17.06.21, 09.01.22, 23.01.22, 13.02.22, 03.04.22, 17.06.24, 21.06.24

 

ניצַל

נִיצַל – מי שהיה בסכנת מוות ונשאר בחיים

השורש: נ.צ.ל

שם הפועל: לְהִינָצֵל מ…

הווה: נִיצוֹל, ניצוֹלה, ניצוֹלים, ניצוֹלות

נִיצוֹל – אדם שניצל מאסון ונשאר בחיים 

רבים: ניצולים

סמיכות: ניצולֵי-

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַצִיל

עבר: הִצִיל

הווה: מַצִיל

עתיד: יַצִיל

שם הפעולה: הַצָלָה

דוגמאות:

הוא ניצל מהתאונה כי ברגע האחרון הוא החליט לנסוע בטיסה אחרת.

בישראל חיים עדיין ניצולי שואה רבים. כל הניצולים הם אנשים מבוגרים מאוד.

כולם נהרגו. אין ניצולים.

המציל ביקש שלא נתרחק מהחוף.

המציל הציל אותו מטביעה בים.

כוחות ההצלה הגיעו למקום התאונה מיד.

 

הערך ניצל נמצא בידיעות: 

19.01.18, 12.07.22

 

ניצול

נִיצוֹל  אדם שניצל מאסון ונשאר בחיים

רבים: ניצולים

סמיכות: ניצולֵי-

נִיצַל – מי שהיה בסכנת מוות ונשאר בחיים

השורש: נ.צ.ל

שם הפועל: לְהִינָצֵל מ…

הווה: נִיצוֹל, ניצוֹלה, ניצוֹלים, ניצוֹלות

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַצִיל

עבר: הִצִיל

הווה: מַצִיל

עתיד: יַצִיל

שם הפעולה: הַצָלָה

 

דוגמאות:

בישראל חיים עדיין ניצולי שואה רבים. כל הניצולים הם אנשים מבוגרים מאוד.

הוא ניצל מהתאונה כי ברגע האחרון הוא החליט לנסוע בטיסה אחרת.

כולם נהרגו. אין ניצולים.

המציל ביקש שלא נתרחק מהחוף.

המציל הציל אותו מטביעה בים.

כוחות ההצלה הגיעו למקום התאונה מיד.

 

הערך ניצול נמצא בידיעות:

03.07.1603.07.16, 25.08.1606.09.1607.09.1619.03.17, 23.04.1723.04.17, 24.04.1724.04.1725.04.1707.05.1713.09.17 06.01.1814.01.1823.01.18

24.01.1801.02.18

08.04.1811.04.1811.04.1812.04.1823.07.1829.07.1803.10.1816.12.18

25.02.1930.04.1901.05.1902.05.1907.05.19, 25.01.20, 27.01.20, 28.01.20, 22.03.20, 19.04.20, 19.04.20, 21.04.20, 26.04.20, 06.07.20, 10.11.20, 26.01.21, 27.01.21, 07.04.21, 08.04.21, 08.04.21, 24.05.21, 26.10.21, 07.11.21, 27.01.22, 16.02.2, 14.07.22, 25.01.24, 28.01.24, 05.05.24, 05.05.24, 06.05.24, 07.05.24, 20.05.24, 14.07.24

 

 

 

 

 

 

 

 

ניצח

נִיצַח – הצליח במשהו יותר ממישהו אחר

השורש: נ.צ.ח

שם הפועל: לְנַצֵחַ

מנצחים במלחמה, בתחרות, בבחירות

מנצחים על תזמורת

נִיצָחוֹן (ז') – VICTORY

רבים: נִיצְחוֹנוֹת

 

דוגמאות:

הניצחון במלחמה יביא שלום?

ניצחנו בתחרות בבית הספר וקיבלנו פרס.

מכבי ניצחה את ריאל מדריד.

המפלגה החדשה ניצחה בבחירות.

זובין מהטה מנצח על התזמורת הפילהרמונית.

 

הערך ניצח נמצא בידיעות:

 14.08.1627.09.1620.12.16, 16.03.1727.03.1703.04.1712.06.1719.01.1823.05.18,

14.06.18, 25.06.1826.07.1814.10.1815.11.1820.12.18, 30.07.19, 25.01.20, 29.07.20 17.09.20, 23.09.20, 03.11.20, 06.12.20, 21.07.21, 26.07.21, 02.03.22, 28.06.22, 19.10.23, 02.11.23, 16.12.23, 16.12.23, 24.01.24, 27.01.24, 06.02.24, 11.02.24, 21.02.24, 07.03.24, 13.03.24, 13.03.24, 18.03.24, 20.05.24, 15.07.24

 

ניצחון

נִיצָחוֹן (ז') VICTORY

רבים: נִיצְחוֹנוֹת

השורש: נ.צ.ח

שם הפועל: לְנַצֵחַ

מנצחים במלחמה, בתחרות, בבחירות

מנצחים על תזמורת

דוגמאות:

הניצחון במלחמה יביא שלום?

ניצחנו בתחרות בבית הספר וקיבלנו פרס.

מכבי ניצחה את ריאל מדריד.

המפלגה החדשה ניצחה בבחירות.

זובין מהטה מנצח על התזמורת הפילהרמונית. 

 

הערך ניצחון נמצא בידיעות: 

10.11.1611.01.1718.04.1707.05.1708.05.17, 09.05.1725.05.1724.09.1718.10.17,

24.10.1710.11.1719.03.1823.04.1806.05.1810.05.18, 16.07.1823.07.1823.07.1801.11.1820.12.18, 24.07.19, 08.08.19, 03.09.19, 15.12.19, 25.06.20, 03.11.20, 05.11.20, 08.11.20, 08.11.20, 15.12.20, 07.01.21, 10.05.21, 02.06.21, 28.07.21, 14.01.22, 20.01.22, 10.05.22, 30.06.22, 20.07.22, 08.11.23, 16.12.23, 29.01.24, 18.03.24, 19.05.24, 22.05.24, 20.06.24, 18.07.24