Browsing Archives

מילים ומושגים

נחיתה

נְחִיתָה ירידה מהאוויר לאדמה

השורש: נ.ח.ת

שם הפועל: לִנחוֹת

ההפך: הַמרָאָה – עלייה לאוויר

 

דוגמאות:

בזמן הנחיתה של מטוסי 'אל על' בישראל הנוסעים שרים: הבאנו שלום עליכם.

המטוס נחת בשלום. הנחיתה הייתה חלקה. 

בשדה התעופה יש לוח אלקטרוני ובו זמני ההמראות והנחיתות.

לפני שאני יוצאת לקבל את פני האורחים מצרפת בשדה התעופה, אני בודקת באינטרנט את זמן הנחיתה הסופי.

 

הערך נחיתה נמצא בידיעות: 

26.07.1625.08.16, 06.10.1613.10.16,  01.12.1612.12.1613.12.1612.02.17, 14.02.17

07.03.1724.04.17, 04.07.17, 05.07.17, 08.07.21 10.07.1708.08.1716.08.1729.08.1704.09.1717.09.17, 04.10.21, 10.10.21, 14.10.21,  10.11.17,

19.11.1722.11.1722.01.1829.05.1810.06.18, 26.06.1812.07.18

23.07.1824.07.18,

30.07.1827.12.18, 22.01.19, 05.02.1921.02.1904.03.1902.04.1904.04.1911.04.1918.07.19, 21.07.1923.07.19, 29.07.19, 04.11.19, 18.11.19, 27.11.19, 19.02.20, 26.02.20, 20.07.20, 03.09.20, 03.12.20, 20.12.20, 21.12.20, 30.12.20, 03.01.21, 18.01.21, 26.01.21, 15.02.21, 25.05.21, 10.06.21, 21.07.21, 18.11.21, 21.11.21, 25.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 30.11.21, 21.02.22, 06.03.22, 07.03.22, 27.03.22, 24.04.22, 26.04.22, 02.06.22, 28.06.22, 13.07.22, 18.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 20.10.23, 27.10.23, 07.12.23, 07.02.24, 01.25.24