Browsing Archives

מילים ומושגים

נופש

נוֹפֶש – חופשה בבית מלון, מנוחה 

השורש: נ.פ.ש

שם הפועל: לִנפּוֹש

דוגמאות:

הם יוצאים באוגוסט לנופש עם חברים באילת.

יש להם בית נופש בגליל.

אנחנו נוסעים לכפר נופש בהולנד.

אני אוהבת לנפוש בבית. זה הנופש האידאלי בשבילי.

 

הערך נופש נמצא בידיעות: 15.10.1712.11.1708.04.1806.06.1824.06.18, 25.07.19, 21.06.20, 26.07.20, 23.06.21, 17.10.21, 08.05.22