Browsing Archives

מילים ומושגים

נדבק

נִדבַּק – קיבל מחלה ממישהו אחר

            חובר למשהו בעזרת דֶבֶק

דֶבֶק – חומר שמחבר שני דברים, Glue

השורש: ד.ב.ק

שם הפועל: לְהִידָבֵק

שם הפעולה: הִידָבקוּת

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַדבִּיק

מחלה מִידַבֶּקֶת – מחלה שעוברת מאדם לאדם באוויר, במגע

מַדְבֵּקָה – סטיקר

דוגמאות:

ילדים אוהבים לצייר ולהדביק.

הם הדביקו סטיקר על המכונית: שלום, חבר!

הוא נדבק במחלה כשהיה בטיול במזרח.

המחלה מידבקת רק בשבוע הראשון ורק במגע ישיר.

 

הערך נדבק נמצא בידיעות: 

01.10.1720.11.1716.05.1814.08.1806.09.18, 19.11.1807.05.19, 26.01.20, 03.02.20, 09.02.20, 11.02.20, 11.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 16.02.20, 17.02.20, 17.02.20, 18.02.20, 18.02.20, 18.02.20, 20.02.20, 23.02.20, 01.03.2005.03.20, 08.03.20, 09.03.20, 10.03.20, 12.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 23.03.20, 02.04.2015.04.20, 19.05.20, 14.07.20, 19.07.20, 05.08.20, 17.09.20, 16.11.20, 29.11.20, 21.12.20, 23.12.20, 24.12.20, 19.01.21, 24.01.21, 26.01.21, 09.02.21, 18.02.21, 27.04.21, 17.06.21, 22.06.21, 22.06.21, 23.06.21, 24.06.21, 05.07.21, 20.07.21, 04.08.21, 08.08.21, 12.10.21, 24.10.21, 30.12.21, 24.01.22, 26.01.22, 01.02.22, 06.02.21, 22.02.22, 10.03.22, 16.03.22, 20.03.22, 24.04.22, 22.05.22, 08.06.22, 09.06.22, 24.07.22, 10.12.23, 18.12.23

 

נדד

נָדַד – עָבַר ממקום למקום 

השורש: נ.ד.ד.

שם הפועל: לִנדוֹד

הווה: נודֵד

שם הפעולה: נְדִידָה

דוגמאות:

בני ישראל נָדדוּ במדבר 40 שנה בדרך לארץ ישראל.

היהודים נדדו מארץ לארץ.

באירופה: הצוֹענִים נודדים ממקום למקום.

לצמח הזה קוראים: היהודי הנודד.

הציפורים נודדות בחורף לארצות חמות. בעונת הנדידה רואים בישראל אלפי ציפורים בשמיים.

 

הערך נדד נמצא בידיעות: 08.08.1606.11.1613.07.1704.09.1706.01.18, 18.11.1821.03.19, 24.09.1910.11.19, 19.04.20, 17.06.20, 15.07.24

 

נדחה

נִדחָה 1. עבר לזמן מאוחר יותר

            2. לא הסכימו לקבל אותו

השורש: ד.ח.ה

דָחָה – 1. העביר לזמן אחר

          2. לא הסכים לקבל

שם הפועל: לִדחוֹת

לפועל לדחות יש שתי משמעויות:

1. לא להסכים, לא להסכים לקבל

   דוגמה: מדינות ערב דחו את הצעת האו"ם.

             הבקשה שלה לחופשה נדחתה על ידי המנהל.

2. לעשות משהו אחר כך

   דוגמה: הוא דוחה הכול לרגע האחרון.

              הוא דוחה את השיעורים למחר.

              הטיול נדחה מהיום לשבוע הבא בגלל הגשם.

 

הערך נדחה נמצא בידיעות:

 25.07.1609.01.1809.01.19, 13.02.20, 11.05.20, 21.05.20, 09.06.20, 25.06.20, 02.07.20, 07.12.20, 22.12.20, 04.02.21, 10.05.21, 08.06.22, 20.12.23, 27.02.24

 

נדיב

נָדִיב – אדם שנותן בלב רחב וביד רחבה משלו לאחרים

תכונה: נְדִיבוּת

נַדְבָן – פילנטרופ. אדם שנותן מכספו הרב לאחרים

הברון בנימין רוטשילד הוא הנדיב הידוע. בזיכרון יעקב הקימו את 'גן הנדיב'.

 

הערך נדיב נמצא בידיעות: 05.06.19, 14.03.22, 22.03.22, 11.01.24, 11.03.24

 

נדיר

נָדִיר – לא רגיל, קורה לעתים רחוקות מאוד, נמצא בכמות קטנה מאוד

ההפך: תָדִיר, נָפוֹץ

מקרה נדיר, שם נדיר, תופעה נדירה, מחלה נדירה

 

הערך נדיר נמצא בידיעות: 

19.11.1708.03.1802.07.19, 10.10.19, 12.11.20, 05.01.21, 17.03.21, 25.01.22, 06.02.22, 06.02.22, 03.03.21, 03.03.22, 14.06.22, 14.06.22, 31.12.23, 07.02.24, 20.06.24