Browsing Archives

מילים ומושגים

נאבק

נֶאֱבַק נִלחַם

לְהֵיאָבֵק – לְהִילָחֵם

נֶאֱבָקִים במישהו, נאבקים במשהו או: נאבקים עם מישהו.

נֶאֱבָקִים נֶגֶד מישהו או משהו.

נאבקים על משהו.

נאבקים לְמַעַן מישהו או משהו, נאבקים בְּעַד מישהו או משהו. 

דוגמאות:

נלסון מנדלה נאבק כל חייו נגד האפרטהייד. הוא נאבק למען שִיוויוֹן זְכוּיוֹת לכל בני האדם.

הסטודנטים נֶאֱבָקים לְהוֹרָדַת שְׂכַר הלימוד.

הוא נֶאֱבָק בְּמַחֲלָה קשה. הרופאים נֶאֱבָקִים על חַיָיו.

בפוליטיקה יש מַאֲבָקִים רבים.

אני נאבקת עם קילוגרמים…

 

הערך נאבק נמצא בידיעות: 03.08.1729.10.1727.12.1816.07.19, 25.01.20, 21.07.20, 17.09.20, 02.12.20, 21.01.21, 09.02.21, 19.05.24

 

נאה

נָאֶה יָפֶה

נָאֶה, נָאָה נָאִים, נָאוֹת

דוגמאות:

הוא בחור נאֶה.

היא אישה נאָה.

מזג האוויר היום נאֶה.

פתגם:

שלושה דברים מַרחִיבִים דַעֲתוֹ של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכֵלים נאים.

 

הערך נאה נמצא בידיעות: 04.03.18, 03.02.19

 

נאום

נְאוּם – דברים חגיגיים שאומרים לפני קהל 

השורש: נ.א.ם

שם הפועל: לִנאוֹם

לִנאום – לָשֵׂאת נאום

 

דוגמאות:

ראש הממשלה נָאַם באו"ם.

מי כתב את הנאום של ראש הממשלה?

הנשיא נשא נאום בטקס.

הנשיא אובמה הוא נואם גדול.

יש נאומים שנכנסו להיסטוריה.

נ

הערך נאום נמצא בידיעות:

28.07.1621.09.1610.11.1611.01.1722.01.1707.03.1727.08.17, 24.10.1710.11.17,

22.01.1823.01.1824.01.1831.01.1814.02.1818.02.1819.03.1801.05.18,

 14.05.1825.06.1816.10.18

01.11.1822.11.1827.11.18, 05.02.1925.02.19, 12.03.1926.03.1901.05.19, 15.07.19, 24.07.19, 23.09.19, 03.11.19, 09.12.19, 23.01.20, 17.03.20, 29.06.20, 17.09.20, 22.09.20, 23.09.20, 15.12.20, 14.01.2121.01.21, 05.04.21, 07.04.21, 02.06.21, 08.07.21, 26.07.21, 05.10.21, 07.10.21, 21.10.21, 23.11.21, 22.02.22, 23.02.22, 02.03.22, 14.03.22, 21.03.22, 13.07.22, 19.10.23, 25.12.23, 13.03.24, 02.06.24

 

נאלץ

נֶאֱלַץ – היה מוכרח לעשות את מה שלא רצה לעשות

מישהו אילץ אותו לעשות דבר שלא רצה לעשות

הפועל האקטיבי בבניין פיעל: לְאַלֵץ

שם הפעולה: אִילוּץ

דוגמאות:

בגלל אילוצים שלא תלויים בנו נאלצנו לבטל את התכנית.

הטיול התבטל בגלל אילוצי מזג האוויר.

הוא לא מצא עבודה בעיר שלו. הוא נאלץ לנסוע בכל בוקר שעתיים לעבודה.

הם נאלצו למכור את הבית בגלל חובות לבנק.

 

הערך נאלץ נמצא בידיעות:

 11.6.1719.10.1730.10.17, 08.11.1720.11.1724.11.1709.12.1726.12.1710.01.1823.04.1828.05.18

29.05.1803.06.1806.06.18,

03.01.1915.05.1920.05.1923.07.19, 04.09.19, 04.12.19, 06.01.20, 21.01.20, 17.05.20, 21.07.20 17.09.20, 25.01.21, 25.01.21, 26.01.21, 18.02.21, 08.04.21, 13.05.21, 01.06.21, 21.06.21, 16.12.21, 06.02.22, 27.06.22, 12.07.22, 13.07.22, 10.08.22, 11.02.24, 25.02.24, 03.03.24, 06.03.24, 01.04.24, 10.04.24, 03.05.24

 

נאם

נָאַם – אמר דברים בטקס חגיגי לפני קהל

נְאוּם – דברים חגיגיים שאומרים לפני קהל 

השורש: נ.א.ם

שם הפועל: לִנאוֹם

לִנְאוֹם – לָשֵׂאת נְאוּם

 

דוגמאות:

ראש הממשלה נָאַם באו"ם.

מי כתב את הנאום של ראש הממשלה?

הנשיא נשא נאום בטקס.

הנשיא אובמה הוא נואם גדול.

יש נאומים שנכנסו להיסטוריה.

 

הערך נאם נמצא בידיעות: 21.06.1627.07.1620.12.1629.01.1704.06.1728.06.1710.08.1710.09.1717.09.1719.09.1719.09.17,

23.10.17, 24.10.17, 14.11.17, 22.11.1705.12.17, 06.12.1717.12.1719.12.17, 20.12.1709.01.1822.01.18,

28.01.18, 04.03.1807.03.18, 07.03.1822.04.1815.11.18, 11.12.1816.12.1805.03.1924.03.1919.06.19, 19.09.19, 11.12.19, 23.01.20, 05.02.20, 16.09.20, 07.01.21, 23.05.21, 27.07.21, 02.11.21, 12.12.21, 20.02.22, 21.03.22, 21.03.22, 10.05.22, 12.11.23, 03.12.23, 10.12.23, 26.12.23, 03.01.24, 19.05.24

 

 

 

נאמן

נֶאֱמָן – מסור, לויאלי

שם עצם: נֶאֱמָנוּת

נאמן לעמו, נאמן למולדתו, נאמן לארצו, נאמן לאשתו

בעל נאמן

חבר נאמן

חֶבֶר נֶאֱמָנִים – ההנהלה של ארגון גדול, דריקטורין של ארגון גדול, של אוניברסיטה

 

הערך נאמן נמצא בידיעות: 

22.01.1714.01.1814.02.1824.06.1808.11.1804.06.19, 30.10.19, 31.01.22, 31.01.22, 17.06.22, 30.06.22, 11.07.22, 20.07.22, 03.01.24

 

 

 

 

 

 

 

נאשם

נֶאֱשָם – חשוד שעשה מעשה לא חוקי, נמצא אשם בעשיית מעשה נגד החוק 

השורש: א.ש.ם

שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַאֲשִים

כְּתַב אִישוּם: המסמך שמכינים כאשר מחליטים להעמיד אדם למשפט

הִפְנָה אצבע מַאֲשִימָה: אמר: אתה אשם!

 

דוגמאות:

בית המשפט הֶאֱשִים את הנֶאֱשָם ברצח.

הוא מוּאֲשָם בגניבה.

הנאשם אמר במשטרה ובבית המשפט: לא גנבתי!

 

 01.08.1604.09.1608.09.1627.10.1607.11.1606.12.1622.01.1701.02.17

26.03.17, 25.04.1710.05.1710.08.1720.11.1728.11.1727.12.1714.01.1815.01.18

01.02.1806.02.1818.02.1808.04.18, 10.04.1822.04.1823.04.1819.06.1824.06.1828.01.1928.02.1928.02.19,

 22.05.1930.05.1924.06.19,

17.07.19, 25.07.19, 26.09.19, 29.10.1921.11.19, 24.11.19, 03.12.19, 08.12.19, 17.12.19, 19.12.19, 06.01.20, 20.01.20, 21.01.20, 28.01.20, 29.01.20, 18.02.20, 19.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 03.05.20, 04.05.20, 07.05.20, 20.05.20, 20.05.20, 21.05.20, 24.05.20, 05.07.20, 12.11.20, 29.11.20, 07.01.21, 09.02.21, 09.02.21, 23.02.21, 08.03.21, 14.03.21, 05.04.21, 07.04.21, 07.04.21, 20.04.21, 06.06.21, 21.10.21, 07.11.21, 14.11.21, 19.11.21, 13.01.22, 02.02.22, 01.03.22, 16.03.22, 25.05.22, 11.08.22, 18.10.23, 26.10.23, 10.12.23, 19.12.23, 04.01.24, 14.01.24, 25.01.24, 18.02.24, 20.02.24, 22.05.24, 27.06.24