Browsing Archives

מילים ומושגים

מאפה

מַאֲפֶה – מאכל מבצק, שאופים אותו בתנור

רבים: מַאֲפִים

מאפה מתוק

מאפה מלוח

בבתי קפה רבים מגישים קפה וּמַאֲפֶה.

השורש: א.פ.ה

שם הפועל: לֶאֱפוֹת

שם פעולה: אֲפִייָה

שם תואר: אָפוּי

שם עצם: מַאֲפִייָה – משום שאופים בו לחם, פיתות, לחמניות, חלות.

אופים לחם בתנור במַאֲפִייָה וגם בבית.

אופים עוגות בתנור בקונדיטוריה ובבית.

אבקת אפייה

יש עוגות אפויות ויש עוגות לא אֲפוּיוֹת.

 

הערך מאפה נמצא בידיעות: 02.09.16

מבוגר

מְבוּגָר – לא צעיר, ADULT

בּוֹגֵר – אחראי, מסיים קורס או לימודים

תינוק, ילד, נער, מבוגר, זקן…

חינוך מבוגרים

גיל מבוגר

סרט למבוגרים

המבוגר הָאַחְרָאִי

שם עצם: בַּגְרוּת

תעודת בגרות

תעודת בוגר אוניברסיטה

בוגר בית ספר

ספר בוגרים, כנס בוגרים

 

הערך מבוגר נמצא בידיעות: 26.12.1728.12.1728.06.18, 29.07.1802.08.18, 23.01.1913.02.1901.04.19, 02.12.19, 15.12.19

 

 

 

 

 

מבוכה

מְבוּכָה – תחושה של בִּלְבּוּל ואי נוחות, בושה קלה

השורש: ב.ו.ך

שם הפועל: לְהָבִיך

שם תואר: מֵבִיך, נָבוֹך

מקרה מֵבִיך, התנהגות מביכה, סיטואציה מביכה

נָבוֹך מִבּוּשָה

 

הערך מבוכה נמצא בידיעות: 09.01.18

 

 

 

 

 

 

מבול

מַבּוּל – גשם חזק

בתנ"ך – הגשם הגדול שהוריד אלוהים על הארץ בפרשת נוח. רק נוח ומשפחו ובעלי החיים שהיו אתו בתיבה -נשארו בחיים.

אחרַַיי המבול – ביטוי שאומר: אין לי אחריות למה שיקרה בעתיד. לא אכפת לי מה יהיה אחריי. מצדי שהכול ייהרס!

 

הערך מבול נמצא בידיעות: 24.10.17

 

 

 

 

 

 

מבחר

מִבחָר – קולקציה

השורש: ב.ח.ר

שם הפועל: לִבְחוֹר

שם הפעולה: בְּחִירָה

 

דוגמאות:

בוחרים: שמלה, חתן, כלה, מקצוע, ראש ממשלה, ראש עיר.

הבחירות לכנסת מתקיימות פעם בארבע שנים.

יש אנשים שקשה להם לבחור.

בחנות הזאת יש מבחר גדול של מעילים. קשה לבחור.

קיבלנו הזמנה לחתונה של יעל עם בְּחִיר לִבָּהּ אורי. 

 

הערך מבחר נמצא בידיעות: 27.06.1621.09.1607.08.1708.04.18, 23.04.1802.04.1903.04.19