Browsing Archives

מילים ומושגים

מהנדס

מְהַנְדֵס – Engineer

נקבה: מְהַנְדֶסֶת

מהנדס בניין, חשמל, סביבה, מכונות, רכבות, תעשייה וניהול

הַנְדָסָה: כדי להיות מהנדס לומדים בפקולטה להַנְדָסָה.

הנדסה ייצור

הנדסה גנטית

הַנְדְסַאי – Practical engineer

 

הערך מהנדס נמצא בידיעות: 05.02.1811.03.18, 22.04.1828.01.1924.06.19, 22.10.19, 04.12.19

 

 

 

 

 

 

 

מהפך

מַהֲפָּך – שינוי גדול מאוד.

             שינוי גדול בתוצאות של הבחירות לעומת הבחירות הקודמות.

המונח נולד בבחירות של שנת 1977.

בליל הבחירות, כאשר התברר שהשלטון בישראל עובר בפעם הראשונה בהיסטוריה מהשמאל לימין, פתח חיים יבין את מהדורת החדשות בטלוויזיה במילים:

גבירותיי ורבותיי – מהפך!

מַהֲפֵּכָה – רבולוציה, שינוי גדול, בלגן

 

הערך מהפך נמצא בידיעות: 20.07.1703.04.1831.10.18