Browsing Archives

מילים ומושגים

לווה

לוּוָה – מישהו או משהו היה איתו

השורש: ל.ו.ה

בהווה: מְלווֶה, מְלוּוָה, מְלוּוִים, מְלוּוֹת

לִיווָה – הצטרף אל מישהו והלך יחד איתו, ניגן עם מישהו

שם הפועל: לְלַווֹת

שם הפעולה: לִיווּי

דוגמאות:

המחלה הזו מְלוּוָה בחום גבוה.

ראש הממשלה נכנס לאולם מלוּוֶה באנשי ביטחון.

 

הערך לווה נמצא בידיעות:

לוע

לוֹעַ – באנטומיה: פֶּה

לִבְלוֹעַ  – להכניס אוכל או חפץ לתוך הפה  – הלוע וממנו – לגוף

לוע הר געש – הפה של הר געש וולקני. ממנו מתפרץ החומר המגמתי: לבה, גזים וכו'

 

הערך לוע נמצא בידיעות: 28.11.17