Browsing Archives

מילים ומושגים

כתב

כַּתָב עיתונאי שכותב בעיתון או מדבר ברדיו ובטלוויזיה, רפורטר

נקבה: כָּתֶבֶת

רבים: כַּתָבִים, כַּתָבוֹת

השורש: כ.ת.ב

שם הפועל בבניין קל: לכתוב

שם הפעולה בבניין קל: כתיבה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַכְתִיב

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַכְתָבָה

הכַּתָב כותב או משדר כַּתָבָה בעיתון, ברדיו, בטלוויזיה.

שמות עצם מהשורש: מכתב, כתובת, הכתבה, תַכְתִיב, כתבה, כתבנית, כְּתָב

 

הערך כתב נמצא בידיעות: 12.06.18, 08.11.1818.11.1816.12.1801.01.1906.03.1905.08.19, 19.05.21, 11.08.21, 03.03.22, 10.03.22, 12.05.22

 

כתם

כֶּתֶם – לִכְלוּך

השורש: כ.ת.ם

שם הפועל: לְהַכְתִים

 

דוגמאות:

פרי משאיר כתם על בגד. יש כתמים שלא נעלמים גם אחרי כביסה ואפילו אחרי כביסה בעזרת מֵסִיר כְּתָמִים.

השואה היא כתם בהיסטוריה של גרמניה.

 

הערך כתם נמצא בידיעות: 24.09.1712.06.18, 25.01.20

 

 

 

כתף

כָּתִף – חלק בגוף מעל לידיים

כְּתֵפַיִים רחבות – חוזק, סמכותיות

לָתֵת כָּתֵף – לעזור, להשתתף במאמץ עם אחרים

כָּתִף אל כָּתִף – יחד

למשוך בכָּתִף – להגיד: אני לא יודע

ראש על הכתפיים – שֶׂכֶל טוב

 

הערך כתף נמצא בידיעות: 07.03.18, 20.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 09.02.21

 

 

 

כתר

כֶּתֶר – תכשיט ששמים על ראש המלך והמלכה

רבים: כְּתָרִים

השורש: כ.ת.ר

שם הפועל: לְהַכְתִיר

שם הפעולה: הַכְתָרָה

מַכְתִירִים מלך, מַכְתִירִים מישהו בפרס או בתואר

שם הפועל בבניין פיעל: לְכַתֵר – להקיף משהו מכל הכיוונים

שם הפעולה: כִּיתוּר

לפרח יש עֲלֵי כּוֹתֶרֶת – כמו כתר על ראש הפרח

לקשור למישהו כתרים – לשבח ולהלל אותו

 

הערך כתר נמצא בידיעות: 24.01.19, 21.01.21, 19.09.21