Browsing Archives

מילים ומושגים

כפה

כָּפָה – אילץ מישהו לעשות משהו

השורש: כ.פ.ה

שם הפועל: לְכַפּוֹת

שם הפעולה: כְּפִייָה

עבודות כְּפִייָה

כְּפִייָה דתית

 

דוגמאות:

ההורים כָּפו עליה לנגן בכל יום בפסנתר. היום היא מודה להם…

הילד הולך בשמחה לחוג אנגלית. אף אחד לו כופה עליו.

בעיני רבים – יש במדינת ישראל כפייה דתית.

 

הערך כפה נמצא בידיעות: 

24.11.17, 10.05.22, 31.05.22, 23.05.24

 

 

 

 

 

כפוף

כָּפוּף – מעוקם, צד אחד שלו מוטה הצדה או למטה

נמצא תחת שלטונו של או חסותו של מישהו אחר

בלשון המשפטית: כפוף ל…בכפוף ל… – על פי, בהסתמך על , קשור לתנאי קודם

בלשון המשפטית: מגישים כתב אישום כפוף לשימוע. כלומר, נותנים לאדם להשמיע את דבריו לפני ההחלטה הסופית להגיש נגדו כתב אישום.

 

הערך כפוף נמצא בידיעות: 

26.02.20, 07.04.21, 09.08.21, 28.11.21, 29.11.21, 16.12.21, 19.12.21, 18.01.22, 27.06.22, 20.07.22, 01.01.24, 21.05.24

 

 

 

כפרה

כַּפָּרָה – סְליחה, מְחילה על עוונות (הטעם על ה-ר')

ביום הכיפורים אנחנו מבקשים כַּפָּרָה על עוונותינו.

בלשון הדיבור: כַּפָּרָה, כַּפָּרָה עָלֶיךָ (הטעם על ה-פ') – כינויי כינוי חיבה ואהבה למישהו

 

הערך כפרה נמצא בידיעות: 13.05.18