Browsing Archives

מילים ומושגים

כלא

כֶּלֶא (ז') – בית כלא, בית סוֹהַר. מקום שבו סוגרים אנשים שבית המשפט נתן להם עונש מַאֲסָר. 

סוֹהֵר – אדם שעובד בבית סוהר

אָסִיר – אדם ש"יושב" בבית סוהר, סגור בבית סוהר

שם הפועל: לִכלוֹא – לסגור

דוגמאות:

הוא "יושב" בכלא רימונים על רֶצַח.

הוא קיבל מַאֲסַר עולם. הוא כלוא בכלא צלמון.

הסוהרים בודקים בכל ערב אם כל האסירים נמצאים בחדרים.

הבן סגר את הדלת מבחוץ ובטעות לקח את המפתח שלנו. היינו כלואים בבית עד שהוא חזר.

אתמול ירד שלג. היינו כלואים בבית. רק בערב יצאנו.

 

הערך כלא נמצא בידיעות: 19.12.1622.12.1626.03.1721.06.1728.06.1719.07.1706.08.1709.08.1728.09.17,

02.10.1706.03.18 18.03.1819.03.1808.04.1811.04.1809.05.1819.06.1820.06.1810.01.1927.02.19,

 25.03.1925.03.1908.04.19, 04.08.19, 17.9.19, 06.10.19,  17.12.19, 19.12.19, 30.01.20, 22.11.20, 30.12.20, 18.02.21, 03.03.21, 01.07.21, 09.09.21, 12.09.21, 19.09.21, 17.11.21, 23.03.22, 18.02.24, 20.02.24, 27.02.24

 

כלוב

כְּלוּב – תא או חדר קטן שסוגרים בו בעלי חיים ובני אדם כדי שלא יהיו חופשיים לצאת

רבים: כְּלוּבִים

בגן חיות יש כלובים רבים

חי בכלוב של זהב: כינוי לאדם החי בסביבה עשירה אך בלי חופש

 

הערך כלוב נמצא בידיעות: 20.06.18, 09.02.20

 

 

 

כלי רכב

כְּלִי רֶכֶב  –  משהו שנוסע: מכונית, אוטובוס, מונית

יחיד: כְּלִי רכב

רבים: כְּלֵי רכב

כְּלֵי רכב: מכונית, אוֹפַנַים, אופַנועַ, ג'יפ, רכבת, אוטובוס, מַשָׂאִית

 

הערך כלי רכב נמצא בידיעות: 18.09.1614.11.1609.01.1711.01.1718.01.1714.03.1704.06.1709.06.17, 12.06.17, 06.07.17, 10.07.1730.08.1716.10.1701.11.1710.01.1815.01.1804.02.1820.03.18

20.03.1809.04.18,

24.04.1825.04.1806.05.1822.05.1815.07.1829.10.1801.11.1801.11.18,

 07.01.1931.01.1910.02.19

12.03.1907.04.1916.06.1923.07.19, 05.08.19, 08.09.19, 06.10.1906.02.20, 26.04.20, 25.06.20, 25.10.20, 03.01.21, 01.03.21, 21.06.21, 02.08.21, 09.08.21, 25.10.21, 01.11.21, 08.11.21, 02.01.22, 09.02.22, 23.05.22, 29.05.22, 31.05.22, 18.07.22, 21.10.23, 25.10.25, 01.11.23, 07.12.23, 18.12.23, 07.01.24, 21.01.24

 

כלי תקשורת

כְּלִי תִקשוֹרֶת – כלי קומוניקציה: רדיו, טלוויזיה, עיתון

רבים: כְּלֵי תקשורת

אֶמצָעִי תקשורת – כְּלִי  תקשורת

ברבים: אֶמְצְעֵי תקשורת 

תִקשוֹרֶת: קומוניקציה

 

דוגמאות: 

לכלי התקשורת תפקיד חשוב במדינה דמוקרטית.

כותבים עליו בתקשורת כל יום.

התקשורת 'מְכַסָה' אירועים.

חקירת ראש הממשלה קיבלה כיסוי נרחב בכל כלי התקשורת.

שר התקשורת הצליח להוריד את מחירי השיחות בטלפונים.

הם למדו בחוג לתקשורת באוניברסיטה.

הוא רוצה לעבוד בתקשורת הכתובה.

היא רוצה לעבוד בתקשורת האלקטרונית.

אנחנו חיים בתקופה של תקשורת ההמונים.

ובפסיכולוגיה:

אין לו תקשורת טובה עם אשתו ועם הילדים. קשה לו לדבר אתם על הבעיות של המשפחה.

במשפחה הזאת יש תקשורת טובה מאוד בין הילדים לבין ההורים.

 

הערך כלי תקשורת נמצא בידיעות:

24.06.1610.08.1614.08.1602.09.16,   18.09.1621.09.1629.09.1606.12.16

08.12.1622.12.1605.01.17, 12.01.1731.01.1716.03.1718.04.17, 27.04.1728.05.1710.08.1715.08.17, 07.09.1717.09.1702.10.1724.10.1724.10.1715.11.1721.11.1724.11.17, 03.12.17, 05.12.1717.12.17,

20.12.1717.01.1819.02.1820.02.1821.02.1827.02.1804.03.1806.03.18

18.03.18 17.05.1812.06.18,

17.06.1828.06.1814.08.1810.10.1828.10.1830.10.1812.12.1826.12.18,

 02.01.1908.01.19,

24.02.1928.02.1928.02.1904.03.1910.03.19, 18.03.1901.04.1908.04.19, 06.05.1930.05.1902.07.1904.07.19,

25.07.19, 29.07.1905.08.19, 02.09.19, 08.09.19, 15.09.19, 16.09.19, 17.09.1917.9.19, 22.09.19, 24.09.19, 03.10.19, 28.11.19, 05.12.19, 08.12.19, 08.12.19, 09.12.19, 21.02.20, 26.02.20, 01.03.20, 17.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 26.04.20, 26.04.20, 29.04.20, 09.07.20, 29.07.20, 16.09.20, 22.11.20, 24.11.20, 29.11.20, 16.12.20, 30.12.20, 11.02.21, 02.03.21, 20.04.21, 29.04.21, 05.05.21, 31.05.21, 01.06.21, 21.10.21, 12.12.21, 11.01.22, 03.02.22, 17.02.22, 10.03.22, 15.03.22, 04.04.22, 16.05.22, 23.05.22, 01.06.22, 21.07.22, 02.08.22, 03.08.22, 15.08.22, 15.08.22, 17.10.23, 30.10.23, 31.10.23, 09.11.23, 12.11.23, 19.11.23, 03.12.23, 26.12.23, 27.12.23, 27.12.23, 09.01.24, 10.01.24, 11.01.24, 14.01.24, 16.01.24, 18.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 05.02.24, 13.02.24, 14.02.24, 18.02.24

 

 

 

כליה

כִּלְיָה – Kidney

רבים: כְּלָיוֹת

אי ספיקת כְּלָיוֹֹת – חוסר היכולת של הכליות לבצע את תפקידן

מוּסַר כְּלָיוֹֹת – חֲרָטָה, צַעַר על דבר שעשית

בּוֹחֵן כְּלָיוֹת ולב – כינוי לקדוש ברוך הוא

 

הערך כליה נמצא בידיעות: 09.01.1815.05.1829.01.19, 04.02.19, 22.11.20, 11.04.21 , 06.07.21, 21.02.24

 

 

 

 

 

 

 

כלכלת בחירות

כַּלכָּלַת בְּחִירוֹתelection economy

מונח כלכלי-פוליטי המתאר צעדים כלכליים שהממשלה עושה כאשר המדינה בתקופה שלפני בחירות קרובות.

צעדים אלה נועדו להיטיב עם העם (לדוגמה: הקלות במִסים).

במילים אחרות: מדיניות כלכלית שאינה על פי צורכי המשק, אלא על פי צורכי הקלפי.

 

הערך כלכלת בחירות נמצא בידיעות: