Browsing Archives

מילים ומושגים

כה .

כֹּה – כך, כל כך, כגון 'כֹּה יפה'

כָּאן (ספרותי) (בביטויים)

בֵּין כֹּה וָכֹה – ממילא, בלאו הכי, בכל אופן, בינתיים 

כֹּּה וָכֹֹה – לכאן ולשם. לכל הכיוונים 

כֹּה לֶחָי – ברכת עידוד, כל הכבוד

עד כה – עד עתה, עד עכשיו

 

הערך כה נמצא בידיעות: 14.02.24

 

 

 

 

 

כהונה

כְּהוּנָה – תפקיד מכובד וחשוב

המקור: תפקידם של הכוהנים בבית המקדש

שם הפועל: לְכַהֵן

מכהנים בתפקיד מכובד, כמו: נשיא, ראש ממשלה, שר, שופט, רב, רמטכ"ל, מנכ"ל, מנהל, יושב ראש. 

דוגמאות:

הוא מכהן כראש העיר כבר 30 שנה. הוא הודיע כי לא ירצה להאריך את כהונתו.

שופט בית המשפט מכהן בתפקידו משנת 2000.

המנהל מכהן בתפקידו רק שבוע.

הממשלה האריכה את כהונת הרמטכ"ל בשנה.

 

הערך כהונה נמצא גם בידיעות:

27.7.14, 14.07.16, 20.07.1629.08.1629.08.1629.08.1629.08.1622.09.1630.10.1621.11.16

27.11.1613.12.1611.01.1707.05.1724.10.1707.12.1731.12.1706.01.18

19.01.1831.01.1818.02.18,

19.03.1806.05.1808.05.18, 27.05.1803.06.1814.06.1822.06.1829.10.1830.10.18, 01.11.1802.12.1813.12.1813.01.1915.01.1911.02.1914.03.1924.03.19

30.04.1901.05.1920.05.1922.05.1904.06.19,

19.06.1921.07.19, 25.07.19, 11.09.19, 03.10.19, 24.11.19, 26.11.19, 19.12.19, 21.01.20, 17.03.20, 17.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 24.05.20, 28.05.20, 25.06.20, 04.11.20, 31.12.20, 21.01.21, 09.02.21, 18.03.21, 20.04.21, 25.05.21, 30.05.21, 10.06.21, 13.06.21, 13.06.21, 17.06.21, 06.07.21, 09.08.21, 15.11.21, 21.12.21, 03.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 31.01.22, 08.02.22, 08.03.22, 25.04.22, 24.05.22, 07.06.22, 03.07.22, 06.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 02.12.23, 02.12.23, 19.12.23, 19.01.24, 26.02.24, 28.02.24, 06.03.24, 18.03.24, 01.04.24, 03.04.24, 04.06.24