Browsing Archives

מילים ומושגים

כבד

כָּבֵד –

1. שם עצם: איבר בגוף Liver 

2. שם תואר: משקלו רב, קשה להרים אותו

                  רציני, קשה 

הִכבִּּיד: גרם קושי למישהו אחר

דוגמאות:

אתמול היה חום כבד – חם מאוד.

הוא הפסיק לעבוד בזמן הלימודים כי העבודה הכבידה עליו מאוד.

אנחנו לא רוצים להכביד עליכם. נבוא אחרי ארוחת הערב – רק לקפה.

 

הערך כבד נמצא בידיעות:

 21.07.1608.01.1722.01.1701.02.1705.02.1715.06.1703.07.1705.07.17

31.07.17

29.08.1708.11.1720.11.1704.01.1804.02.1818.03.1807.05.1807.05.18

22.05.18, 05.08.1807.10.1817.10.1821.10.1814.03.1926.05.1917.07.19, 19.12.19, 09.01.20, 17.05.20, 18.05.20, 26.07.20, 22.11.20, 02.05.21, 12.05.21, 02.06.21, 06.07.21, 19.07.21, 02.08.21, 14.11.21, 23.01.22, 25.01.22, 13.02.22, 26.06.22, 30.06.22, 04.08.22, 10.12.23, 24.12.23, 07.01.24, 10.01.24, 14.01.24, 24.01.24, 20.05.24, 03.06.24, 17.06.24, 14.07.24

 

כבה

כָּבָה – האור או האש נפסקו, החשמל במכשיר נפסק או הבטריות התרוקנו והמכשיר הפסיק לפעול

השורש: כ.ב.ה

שם הפועל: לִכבּוֹת

השורש בבניין פיעל: כִּיבָּה

שם הפועל: לְכַבּוֹת

שם הפעולה: כִיּבּוּי

 

הערך כבה נמצא בידיעות: 18.05.20, 05.01.22

 

כבש

כָּבַש – לקח בכוח שטח לא שלו, בדרך כלל במלחמה

השורש: כ.ב.ש

שם הפעול: לִכבּוֹש

שם הפעולה: כִּיבּוּש

שם תואר: כָּבוּש

 

דוגמאות:

ישראל לא רוצה לכבוש את עזה.

הפלסטינים רוצים לקבל בחזרה את השטחים שישראל כבשה במלחמת ששת הימים.

הכיבוש מסוכן לשני הצדדים.

הוא הצליח לכבוש את הרגשות שלו ולא בכה.

 

הערך כבש נמצא בידיעות: 21.09.1620.12.1603.05.1728.05.1724.09.1709.12.1707.03.1816.12.18, 07.06.20, 07.04.21, 23.05.21, 20.07.21, 03.03.22, 16.10.23, 11.02.24 11.03.24