Browsing Archives

מילים ומושגים

כבד

כָּבֵד –

1. שם עצם: איבר בגוף Liver 

2. שם תואר: משקלו רב, קשה להרים אותו

                  רציני, קשה 

הִכבִּּיד: גרם קושי למישהו אחר

דוגמאות:

אתמול היה חום כבד – חם מאוד.

הוא הפסיק לעבוד בזמן הלימודים כי העבודה הכבידה עליו מאוד.

אנחנו לא רוצים להכביד עליכם. נבוא אחרי ארוחת הערב – רק לקפה.

 

הערך כבד נמצא בידיעות:

 21.07.1608.01.1722.01.1701.02.1705.02.1715.06.1703.07.1705.07.17

31.07.17

29.08.1708.11.1720.11.1704.01.1804.02.1818.03.1807.05.1807.05.18

22.05.18, 05.08.1807.10.1817.10.1821.10.1814.03.1926.05.1917.07.19, 19.12.19, 09.01.20, 17.05.20, 18.05.20, 26.07.20, 22.11.20, 02.05.21, 12.05.21, 02.06.21, 06.07.21, 19.07.21, 02.08.21, 14.11.21, 23.01.22, 25.01.22, 13.02.22, 26.06.22, 30.06.22, 04.08.22