Browsing Archives

מילים ומושגים

יושב ראש

יוֹשֵב ראש – ראשי תיבות: יו"ר

דוגמאות:

יו"ר הסוכנות, יו"ר ההסתדרות, יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, יו"ר הכנסת

בדיבור אומרים: יושב ראש הסוכנות, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הוועדה, יושב ראש ההסתדרות, אבל אפשר לומר גם: יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, וכו'.

 

 

הערך יושב ראש נמצא בידיעות: 25.07.1605.03.1824.07.1802.08.1802.12.18, 15.12.19

יזם

יָזַם  –   היה הראשון שֶהִצִיעַ

 השורש: י.ז.ם

שם הפועל: לִיזוֹם

שם עצם: יוֹזמָה  –  איניציאטיבה,  Initiative

מקצוע – תפקיד: יַזַם – אדם שיוזם פרויקטים כלכליים וגם משקיע בהם כסף

דוגמאות:

אני יזמתי את הפגישה ביניהם כדי שיחזרו להיות חברים.

פעם רק גברים היו יוזמים קשר רומנטי, היום נשים לוקחות את היוזמה לידיהן.

 

הערך יזם נמצא בידיעות: 

02.06.16,  06.06.1620.06.1621.06.1615.11.1617.11.1604.12.1604.12.1606.12.16,

 07.08.17,

24.10.1724.12.1705.06.1814.08.1824.10.18, 24.12.1828.01.1903.02.1901.04.1907.05.1921.05.1911.06.19,

01.07.19, 10.02.20, 17.03.20, 26.04.20, 25.06.20, 09.07.20, 30.07.20, 27.11.20, 06.02.21, 16.03.21, 22.04.21, 26.04.22, 10.06.22, 17.06.22

 

 

 

 

יחדה

יַחְדָה ונַגְדָה – המפלגות בכנסת מתחלקות לקואליציה ואופוזיציה.

לאחרונה נקבעו להן מילים בעברית: הקואליציה היא יחדה והאופוזיציה היא נגדה.

נכון לעכשיו, המילים החדשות לא הצליחו להיכנס לשימוש יומיומי בשפה.

משתמשים בהן בעיקר במהדורות החדשות ברדיו.

 

הערך יחדה נמצא בידיעות:

יחיד

יָחִיד אֶחד

יְחִידִים: אֲחָדִים

בן יחיד

מקרה יחיד

יְחִידִי – לבדו, בלי אף אחד

בִּיחִידוּת: לבד, בלי אנשים נוספים

מילה יְחִידָאִית – מילה שיש כמוה רק אחת בתנ"ך

אישה יְחִידָאִית – אישה שאין לה בן זוג

גבר יְחִידָאִי – גבר שאין לו בן זוג

 

הערך יחיד נמצא בידיעות: 10.11.1719.07.1820.11.18, 30.07.20

 

 

 

 

 

 

 

יחידה

יְחִידָה (שם עצם) חלק אחד בתוך ארגון

יחידה בצבא, יחידה במשטרה, יחידה במשרד ממשלתי

יחידה קרבית – יחידה של לוחמים

שם תואר: יחיד, יחידה, יחידים, יחידות

דוגמה: הוא בן יחיד. אין לו אחים ואחיות.

 

הערך יחידה נמצא בידיעות:  26.10.1603.01.17, 14.03.1726.03.1710.051725.05.1703.07.1720.07.17, 27.08.17,

18.01.1822.02.1820.03.1824.05.1827.05.1804.06.1814.06.1815.07.1817.07.1830.07.18, 29.11.18,

25.07.19, 25.06.20, 02.06.21, 12.08.21, 02.09.21, 27.12.21, 13.01.22, 11.05.22, 18.05.22, 19.05.22

 

יחס

יַחַס  – קֶשֶר, פרופורציה

ברבים: יְחָסִים

שם תואר: יַחֲסִי

תואר הפועל: יַחֲסִית

 

דוגמאות:

בין שתי המדינות יש יחסים דיפלומטיים.

יש ביניהם יחסים רומנטיים.

יש להם יחסים מצוינים עם הילדים.

בחיים הכול יַחֲסִי…

אני מרגיש טוב יַחֲסִית לאתמול.

מזג האוויר היום חם יַחֲסִית לחודש פברואר.

 

הערך יחס נמצא בידיעות: 31.05.16, 02.06.16, 08.07.1619.09.1614.11.1615.11.1616.11.1608.12.1612.12.1613.12.16

02.01.1703.01.1711.01.1701.02.1719.03.1705.06.1724.08.1716.10.1729.10.1710.11.1712.11.17,

19.11.1709.12.1724.12.1710.01.1815.01.1804.02.1804.02.1811.03.1820.03.1824.05.1805.06.18,

07.06.1812.06.1819.06.1821.06.1828.06.1815.07.1811.11.1816.11.1826.11.1802.01.1913.01.19,

 20.01.1921.01.1922.01.1929.01.1905.02.1904.03.1913.03.1904.04.1909.07.19, 24.07.19, 19.09.19, 10.11.19, 12.11.19, 31.12.19, 04.02.20, 09.09.20, 13.09.20, 29.09.20, 25.10.20, 19.11.20, 07.12.20, 29.12.20, 03.01.21, 12.01.21, 26.01.21, 02.02.21, 02.02.21, 09.02.21, 23.02.21, 14.03.21, 09.06.21, 17.06.21, 17.06.21, 22.06.21, 11.07.21, 12.07.21, 13.07.21, 13.07.21, 08.08.21, 11.08.21, 12.08.21, 13.09.21, 13.10.21, 19.10.21, 24.10.21, 23.12.21, 10.03.22, 25.04.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ייאוש

יֵיאוּש – חוסר תִקווה

השורש: י.א.ש

עבר בבניין נפעל: נוֹאַש מ…

עבר בבניין פיעל: יֵיאֵש את…

בבניין התפעל: הִתְיָיאֵש מ…

שמות תואר: מְיָיאֵש, מְיוֹאָש

איזה ייאוש!

תפסתי ייאוש…

חיילים בצה"ל מכינים טבלת ייאוש וסופרים ימים עד לשחרור…

 

הערך ייאוש נמצא בידיעות: 29.07.20, 27.04.21