Browsing Archives

מילים ומושגים

ירד

יָרַד – ממקום גבוה למקום נמוך

השורש: י.ר.ד

שם הפועל: לָרֶדֶת

שם הפעולה: יְרִידָה

ירד מישראל – עזב את ישראל. ההפך של: עלה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהוֹרִיד

שם הפעולה בבניין הפעיל: הוֹרָדָה

דוגמאות:

הוא ירד בלימודים.

הם ירדו מהארץ.

היא ירדה במשקל 10 ק"ג ונראית מצוין.

המחירים ירדו.

זו ירידה מסוכנת! רד בזהירות! תן לי יד!

יש אנשים שכועסים על היורדים.

 

הערך ירד נמצא בידיעות: 

19.09.16, 21.05.1805.11.1813.12.18, 15.12.19, 27.07.21, 29.07.21, 10.02.22, 31.05.22, 29.06.22, 12.11.23, 15.01.24, 12.02.24, 03.04.24

 

ירד מהפסים

יָרַד מהפסים – הרכבת נוסעת על פסים. כשהרכבת יורדת מהפסים – היא לא יכולה להמשיך לנסוע.

הביטוי לָרֶדֶת מהפַּסִים: לאבד את הדרך הנכונה, להשתגע, להפסיק לנהוג בדרך נורמאלית

 

הערך ירד מהפסים נמצא בידיעות:

ירה

ירה – השתמש בנשק חם כדי לפגוע או להרוג

יורים אש ברובה, באקדח, בתותח

השורש: י.ר.ה

שם הפועל: לִירוֹת

שם הפעולה: יְרִייָה 

שם עצם: יֶרִי (ההטעמה על ההברה הראשונה – יֶ), וגם: יְרִי (ההטעמה על ההברה השנייה: רִי)

הפועל בבניין נפעל, עבר: נוֹרָה

יֶרי דוּ-צְדָדִי (ראשי תיבות: דוּ"ץ) – אש של חיילינו על חיילינו

דוגמאות:

החיילים ירו על המחבל. המחבל נורה ונהרג.

חמאס ירה טילים. הטילים נוֹרוּ מבית ספר.

אש נוֹרתָה על המכונית. לא יודעים מי היוֹרֶה.

המחבלים פתחו ביריות על אזרחים. שני אנשים נפצעו מהיֶרִי.

 

הערך ירה נמצא בידיעות:

19.07.16, 20.12.1620.12.1630.01.17, 09.02.1723.03.1720.04.1704.06.1712.06.1715.06.1721.06.1723.07.17, 24.07.1725.07.1706.08.17, 09.08.1722.08.1727.09.1701.11.1706.11.1703.12.1727.12.1702.01.1804.01.1807.01.18, 15.01.1818.01.1822.01.1804.02.1826.03.1815.04.1806.05.1807.05.18,

 17.05.1830.05.1828.10.18,

12.12.1828.04.1905.05.1903.07.1916.07.19, 29.07.19, 04.08.19, 02.09.19, 03.11.19, 03.06.20, 03.08.20, 16.09.20, 03.11.20, 15.11.20, 30.11.20, 03.02.21, 03.05.21, 22.11.21, 20.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 16.03.22, 23.03.22, 12.05.22, 23.05.22, 05.07.22, 17.07.22, 18.07.22, 20.07.22

 

ירי

יֶרי, יְרִי אש מנשק, יְרִיוֹת 

שם עצם: יֶרִי (ההטעמה על ההברה הראשונה – יֶ), וגם: יְרִי (ההטעמה על ההברה השנייה: רִי)

ירה – השתמש בנשק חם כדי לפגוע או להרוג

יורים אש ברובה, באקדח, בתותח

השורש: י.ר.ה

שם הפועל: לִירוֹת

שם הפעולה: יְרִייָה  

הפועל בבניין נפעל, עבר: נוֹרָה

דוגמאות:

המחבלים פתחו ביריות על אזרחים. שני אנשים נפצעו מהיֶרִי.

החיילים יצאו לאימון ירי.

החיילים ירו על המחבל. המחבל נורה ונהרג.

החמאס ירה טילים. הטילים נוֹרוּ מבית ספר.

אש נוֹרתָה על המכונית. לא יודעים מי היוֹרֶה. 

 

הערך ירי נמצא בידיעות:

 10.01.1811.02.1815.02.1819.02.1820.02.1803.06.18, 12.06.1814.06.1814.06.18,

19.06.1826.06.1804.07.1825.10.1812.11.18, 14.11.1809.01.1923.01.1919.03.1926.03.1929.04.1913.06.19,

04.07.1908.07.19, 05.08.19, 12.09.19, 10.10.19, 10.10.19, 12.11.19, 14.11.19, 12.12.19, 24.02.20, 04.06.20, 16.06.20, 03.08.20, 03.11.20, 16.11.20, 29.11.20, 03.01.21, 07.01.21, 04.02.21, 22.04.21, 25.04.21, 06.05.21, 11.05.21, 12.05.21, 13.05.21, 18.05.21, 20.07.21, 05.08.21, 14.09.21, 22.11.21, 06.12.21, 19.12.21, 13.01.22, 16.01.22, 09.02.22, 02.03.22, 03.03.22, 28.03.22, 03.04.22, 04.04.22, 10.05.22, 12.05.22, 25.05.22, 26.05.22, 29.05.22, 14.06.22, 19.06.22, 02.08.22, 08.08.22, 08.08.22, 15.10.23, 23.10.23, 01.11.23, 08.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 16.12.23, 17.12.23, 20.12.23, 07.01.24, 08.01.24, 10.01.24, 30.01.24, 01.05.24, 27.05.24, 05.06.24, 14.07.24

 

יריד

יְרִיד שוק גדול של קונים ומוכרים

רבים: יְרִידִים

 

דוגמאות:

הם מציגים ביריד הספרים הבינלאומי בירושלים.

המכירה מתקיימת במרכז הירידים בתל אביב.

 

הערך יריד נמצא בידיעות:

21.09.1609.02.1706.04.17, 04.06.1707.08.1707.08.1711.06.19, 06.06.21, 10.06.22, 15.06.24, 19.06.24

 

ירש

יָרַש קיבל מהוריו תכונות גנטיות, קיבל מהוריו או ממשפחתו רכוש

השורש: י.ר.ש

הפועל בבניין הפעיל: הוריש

מילים נוספות מהשורש:

יְרוּשָה – רכוש שעובר מאב לבן

תוֹרָשָה – גנטיקה

מורשת: Legacy

 

דוגמאות:

הוא ירש מהוריו את הדירה.

הדוד הוריש להם כסף רב.

קיבלתי את הבית בירושה מהוריי.

הוא לא הוריש לילדים כסף. הוא הוריש להם מורשת רוחנית.

 

הערך ירש נמצא בידיעות: 25.09.1620.11.1707.05.19, 04.05.20, 21.04.21, 10.12.23, 26.02.24