Browsing Archives

מילים ומושגים

ילד (פועל)

יָלַד – הביא ילד לעולם

השורש: י.ל.ד

שם הפועל: לָלֶדֶת

עבר: יָלְדָה

שם עצם: לֵידָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיווָלֵד

עבר בבניין נפעל: נוֹלַד

שם הפועל בבניין הפעיל: הוֹלִיד

האם יולדת את התינוק. האב מוֹלִיד את התינוק

בחדר הלידה יש רופא מְייַלֵד, אחות מְייַלֶדֶת

יִילוֹד – תינוק שזה עתה נולד

מילים נוספות מהשורש: יום הולדת, חג המולד, מולדת, יְלִיד

תאריך לידה

ארץ לידה

חופשת לידה

דְמֵי לידה – כסף שאם יולדת מקבלת בזמן חופשת הלידה

ביטוי:

ראה את הנולד – ידע מראש מה יהיה בעתיד

 

דוגמאות:

היא ילדה שלושה ילדים.

הלידות היו קלות ועברו בשלום.

הבעל שלה לקח אותה במכוניתו לבית החולים ליולדות. הוא היה יחד אתה בחדר הלידה.

המְייַלֶדֶת והרופא היו נהדרים.

מה תאריך הלידה שלך? מקום הלידה?

אני יְלִידַת ארצות הברית. בעלי יְלִיד קנדה. שנינו ילידי 1948

בימים הראשונים לאחר הלידה היילוד שוכב במחלקת היילודים בבית החולים.

קשה לדעת מה יֵלֵד יום.נחכה ונראה…

 

הערך ילד נמצא בידיעות: 11.08.1614.09.1619.11.1630.11.1620.12.1607.03.1722.03.1710.05.17

23.07.17,

24.07.1720.11.1714.03.18, 22.06.1803.07.18, 23.07.1811.10.1806.11.1808.01.1905.02.1907.03.1907.05.19,

01.07.19, 19.04.20, 19.04.20, 12.05.20, 12.11.20, 14.03.21, 11.04.21, 21.04.21, 21.07.21, 12.10.21, 17.11.21, 14.12.21, 20.12.21, 20.01.22, 17.06.22, 26.12.23