Browsing Archives

מילים ומושגים

ייאוש

יֵיאוּש – חוסר תִקווה

השורש: י.א.ש

עבר בבניין נפעל: נוֹאַש מ…

עבר בבניין פיעל: יֵיאֵש את…

בבניין התפעל: הִתְיָיאֵש מ…

שמות תואר: מְיָיאֵש, מְיוֹאָש

איזה ייאוש!

תפסתי ייאוש…

חיילים בצה"ל מכינים טבלת ייאוש וסופרים ימים עד לשחרור…

 

הערך ייאוש נמצא בידיעות: 29.07.20, 27.04.21, 19.11.23

 

ייעץ

יִיעֵץ – אמר למישהו אחר מה כדאי ונכון לעשות

השורש: י.ע.ץ

שם הפועל: לְייַעֵץ

שם הפעולה: יִיעוּץ

מקצוע: יוֹעֵץ

          יועץ השקעות, יועץ תקשורת, יועץ נישואין, יועץ חינוכי, יועץ משפטי

היועץ המשפטי לממשלה: משפטן העומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת (הממשלה ומשרדי הממשלה) ושל השירות המשפטי הציבורי.

בעבר ובהווה משתמשים בשורש זה גם בבניין קל וגם בבניין פיעל:

הוא יָעַץ לי = הוא יִיעֵץ לי

דוגמאות:

היא מייעצת להם לא לקנות את הבית.

אני מייעצת לך להתייעץ עם רופא נוסף.

הוא יועץ השקעות בבנק.

 

הערך ייעץ נמצא בידיעות:

 14.09.1615.11.16, 14.12.1618.12.1611.01.1707.02.17, 15.02.1703.04.1719.06.1725.07.1720.08.17, 23.08.1715.10.1730.10.1709.12.1713.12.1719.01.18,

08.02.1820.02.1821.02.1804.03.1805.03.1806.03.1816.05.1822.05.18,

 27.05.18

30.05.1805.06.18,

11.06.1812.06.1817.06.1814.08.1818.10.1828.10.1808.11.1802.12.1812.12.1803.01.19, 06.01.1807.01.19,

14.01.1903.02.1913.02.1914.02.1914.02.1907.03.19, 12.03.1930.04.19, 13.05.1911.06.1913.06.19, 23.06.1911.07.1901.08.19, 08.08.19, 08.09.19, 09.09.19, 09.09.19, 11.09.19, 16.09.19, 06.10.19, 29.10.19, 30.10.19, 21.11.19, 24.11.19, 26.11.19, 03.12.19, 03.12.19, 08.12.19, 08.12.19, 18.12.19, 06.01.20, 13.01.20, 29.01.20, 14.05.20, 17.09.20, 20.10.20, 01.12.20, 02.03.21, 28.04.21, 29.04.21, 04.05.21, 21.06.21, 11.08.21, 27.10.21, 31.01.22, 08.02.22, 08.02.22, 09.02.22, 22.02.22, 06.03.21, 17.06.22, 27.06.22, 03.07.22, 11.08.22, 08.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 06.02.24, 14.02.24, 29.02.24, 06.03.24, 22.05.24

 

ייצג

 יִיצֵג – היה רפרזנטטיב של משהו, היה דוגמה של משהו שלם

השורש: י.צ.ג 

שם הפועל: לְייַצֵג 

שם הפעולה: יִיצוּג

נָצִיג – Representative

רבים: נְצִיגִים

דוגמאות:

המנהל דיבר עם נְציגי העובדים. הם החליטו לבחור ועד עובדים שיְיַצֵג אותם לפני ההנהלה בעתיד.

היא נְצִיגַת החברה הזו בישראל. היא מְייַצֶגֶת אותם כבר חמש שנים.

ועד העובדים מייצג את העובדים בפגישה עם ההנהלה.

עורך הדין מייצג בבית המשפט את הלקוח שלו.

זו דוגמה מייצגת. אפשר ללמוד ממנה על כל הבעיות.

עורך דין זה אינו מייצג אותנו יותר.

 

הערך ייצג נמצא בידיעות:

21.06.16, 10.07.1625.09.1621.12.1626.07.1726.10.1709.01.1811.04.1829.05.18,

24.06.1808.11.1809.01.1921.02.1925.02.19, 14.03.1907.05.1923.07.19, 02.09.19, 29.10.19, 19.01.20, 26.05.20, 13.01.21, 27.01.21, 15.02.21, 12.07.22, 18.07.22, 06.11.23, 19.02.24, 26.02.24, 12.05.24

 

יישם

יִישֵּׂם – הוציא אל הפועל

השורש: י.ש.ם

שם הפועל: לְייַשֵׂם

שם הפעולה: יִישׂוּם

עבר בבניין פועל: יוּשַׂם

יִישׂוּמוֹן – אפליקציה

 

הערך יישם נמצא בידיעות:

 13.09.1601.01.1720.11.1721.11.1703.06.1806.08.1803.02.19, 11.02.1908.07.19, 02.12.1928.01.20, 02.05.21, 02.09.21, 02.09.21, 15.12.21, 24.07.22, 02.08.22, 08.08.22, 11.01.24, 28.01.24

 

ייתכן

יִיתָכֵן  אולַי, לא בָּטוּחַ, כַּנִראֶה, קָרוֹב לְוַדַאי.

דוגמאות:

מחר ייתכן גשם.

ייתכן שינוי בתכנית.

 – תבואו מחר?

 – ייתכן שכן, אבל ייתכן שלא נוכל לבוא.

– איפה הוא? הוא היה צריך להגיע לפני רבע שעה !

– ייתכן שהאוטובוס לא יצא בזמן ושהיו פקקי תנועה.

זה לא ייתכן! אני לא מאמינה שהוא גנב את הכסף!

 

הערך ייתכן נמצא בידיעות: 28.08.1625.09.1618.12.1626.01.1707.05.1721.08.1711.09.1711.04.18, 01.08.19, 20.05.20, 19.07.20, 07.01.21, 11.07.21, 20.12.23, 03.02.24