Browsing Archives

מילים ומושגים

יוקרה

יוּקרָה – פרסטיז'ה

שם תואר: יוּקרָתִי

דוגמאות:

זו שכונה יוקרתית. אפשר גם: זאת שכונת יוקרה.

זו מסעדה יוקרתית, וגם יקרה.

הוא זכה בפרס יוקרתי.

הוא התקבל לכמה אוניברסיטאות יוקרתיות.

 

הערך יוקרה נמצא בידיעות:

14.07.1615.06.1728.12.1719.01.1806.05.1804.06.1828.06.18,

02.08.1819.12.18, 26.04.20, 15.03.21, 11.04.21, 30.05.21, 24.06.21, 22.12.21, 01.05.22, 17.06.22, 23.06.22, 02.12.23, 02.12.23