Browsing Archives

מילים ומושגים

טיפח

טִיפֵח – טיפל במשהו במסירות ובאהבה כדי שיגדל יפה, כדי שיהיה יפה

השורש: ט.פ.ח

שם הפועל: לְטַפֵּחַ

שם הפעולה: טִיפּּוּחַ

שם תואר: מְטוּפָּח

מטפחים גינה, מראה, קשרים

מראה מטופָּח, גינה מטופַּחַת, אישה מטוּפַַּחַת

 

הערך טיפח נמצא בידיעות: 

28.01.19, 10.10.19, 25.01.21, 22.04.21, 20.07.22

 

 

 

 

טיפל

טִיפֵּל  – דאג למישהו והשגיח עליו, סידר את העניין

השורש: ט.פ.ל

שם הפועל: לְטַפֵּל

שם הפעולה: טִיפּוּל

מקצוע: מְטַפֵּל, מְטַפֶּלֶת

מְטוּפָּל – מי שמטפלים בו

מטפלים בְּחולה, בְּתינוק, בילד

מטפלים בנושא

מטפלים בבעיה

טִיפּוּל נִמְרָץ –  Intensive Care

טיפול שורש – אצל רופא השיניים

 

הערך טיפל נמצא בידיעות:

 04.05.1720.07.1704.09.17, 05.02.1816.04.1827.05.1830.05.1822.06.1812.11.18,

17.12.1813.06.1929.07.19, 06.11.19, 19.01.20, 17.03.20, 24.06.20, 07.07.20, 11.10.20, 11.10.20, 27.10.20, 11.02.21, 25.02.21, 04.03.21, 12.05.21, 02.09.21, 25.10.21, 14.11.21, 06.12.21, 21.12.21, 21.03.22, 19.05.22, 02.08.22, 02.08.22, 12.11.23, 28.11.23, 06.02.24, 15.02.24, 18.02.24, 20.03.24, 18.04.24

 

 

 

 

 

טיפת חלב

טִיפַּת חָלָב  תחנה המספקת שירותי בריאות ורפואה לנשים הרות, תינוקות וילדים (גילאי לידה עד 6 שנים) ומשפחותיהם. תחנות טיפת חלב פזורות בכל רחבי הארץ ומופעלות על-ידי לשכות הבריאות. 

 

הערך טיפת חלב נמצא בידיעות: 04.07.1805.11.18