Browsing Archives

מילים ומושגים

חדר

חָדַר נכנס למקום. לפעמים למקום סגור, לפעמים בכוח

שם הפעולה: חֲדִירָה

 

דוגמאות:

הגנבים חדרו לדירה דרך החלון.

החלון נשאר פתוח בלילה וחדר גשם.

המחבלים חדרו דרך גדר הביטחון. צה"ל מחפש את מקום החדירה.

אוויר קר חדר לאזור.

המנתח חודר לאזור הניתוח דרך הפה. הוא מחדיר מחט ארוכה.

בניתוח הזה מַחדִירִים בלון לבטן.

אני לא עונה על השאלה הזאת. זאת חֲדִירָה לַפְּרָטִיוּת!

 

הערך חדר נמצא בידיעות: 18.07.1721.09.16, 12.01.1717.01.17, 23.07.1729.01.1811.02.18, 25.03.1828.03.18,

16.04.1828.05.1803.06.1812.07.1825.07.1813.01.1915.01.1903.02.1930.05.1904.07.19, 08.09.19

 

 

 

חוויה

חֲווָיָה – הרגשה עמוקה, משהו שהשאיר רושם חזק על האדם, Experience

רבים: חֲווָיוֹת

חוויה מרגשת, חוויה חיובית, חוויה שלילית, חוויה חד פעמית, חוויה מפחידה, חוויה בלתי נשכחת, חווית חיים, חווית ילדות, חוויה משותפת

שם הפועל: לַחֲווֹת

שם תואר: חֲווָייָתִי

 

הערך חוויה נמצא בידיעות: 08.08.1601.12.16, 28.03.1706.04.1718.04.1725.04.1717.07.1717.09.1709.12.17,

15.12.1706.01.1801.02.1830.07.1818.12.1804.07.1910.07.19, 14.08.19, 09.09.19