Browsing Archives

מילים ומושגים

חש

חָש – הרגיש

השורש: ח.ו.ש

שם הפועל: לָחוּש

תְחוּשָה – הרגשה

חוש – לאדם כמה חושים: חוש הטעם, חוש הריח, חוש הרְאִייָה, חוש השמיעה, חוש המִישוּש.

חַייְשָן – סנסור

תחושה מוזרה, תחושה נעימה, תחושה לא נעימה, תחושת בטן

 

הערך חש נמצא בידיעות:

 19.09.1613.10.1603.12.1621.12.1629.01.1705.02.1720.03.17

06.06.1721.06.17

 03.07.1706.07.1717.07.1714.08.1701.10.1724.10.1710.11.1724.11.17,

 13.12.1722.12.1723.01.18,

13.03.1823.04.1810.07.1811.10.1818.11.1824.11.1804.06.1904.07.19, 10.10.19, 11.11.19, 03.12.19, 05.12.19, 26.01.20, 09.02.20, 24.02.20, 03.03.20, 17.03.20, 26.04.20, 17.09.20, 21.10.20, 05.11.20, 07.12.20, 22.12.20, 12.01.21, 25.01.21, 03.03.21, 04.03.21, 11.03.21, 14.06.21, 10.03.22, 23.03.22, 27.05.22, 28.07.22, 15.08.22, 15.08.22, 16.12.23, 20.12.23, 11.02.24, 18.02.24

 

 

חשאי

חֲשָאִי סודי

בחירות חשאיות – אף אחד אינו יודע מה הצבעתָ.

 

הערך חשאי נמצא גם בידיעות: 22.03.1604.09.1702.10.1730.10.1710.11.1714.08.1825.10.18 ,28.10.18

24.03.1914.05.1921.05.1903.06.1904.06.1908.07.1918.07.19, 28.08.19, 25.06.20, 14.10.20, 24.11.20, 20.05.21, 02.06.21, 02.06.21, 26.10.21, 06.03.21, 12.02.24, 13.02.24, 15.02.24

 

חשבון

חֶשְבּוֹן (ז') –  מתמטיקה, תורת המספרים,  bill

רבים: חֶשְבּוֹנוֹת

השורש: ח.ש.ב

שם הפועל בבניינים השונים: לַחְשוֹב, לְחַשֵב, לְהֵיחָשֵב, לְהַחְשִיב, לְהִתְחַשֵב

חשבון פשוט

חשבון דיפרנציאלי

דין וחשבון

חשבון נפש

חשבון בנק

חשבון עובר ושב

חשבון חיסכון

רואה חשבון, מנהל חשבונות

חשבון הוצאות

חשבון במסעדה

לא בא בחשבון!

 

הערך חשבון נמצא בידיעות: 

09.02.20, 21.03.22, 29.07.22

 

 

חשד

חָשַד – חשב שקרה משהו רע, חשב שמישהו עשה משהו רע

השורש: ח.ש.ד

שם הפועל: לחשוד ב…

שם עצם: חֲשָד (ז) – מחשבה או הרגשה שמישהו עשה משהו רע או שמשהו רע קרה

רבים: חֲשָדוֹת

שם תואר: חָשוּד – מישהו שחושבים שהוא עשה את המעשה הרע

 

דוגמאות:

המשטרה חושדת שהחשוד גנב כסף מהחנות. על פי החשד הוא נכנס מהחלון.

יש לי חשד שהוא רוצה לפטר אותי.

המשטרה עצרה שלושה חשודים.

 

הערך חשד נמצא בידיעות: 

08.09.16, 23.11.1623.11.1624.11.1602.01.1705.02.1726.03.1702.04.1725.05.1715.06.1731.07.1710.11.17

06.12.1721.12.1714.01.18,

21.02.1821.02.1826.02.1827.02.1821.05.1819.06.1802.07.18, 01.11.1806.11.1811.11.1803.12.1808.01.19,

17.01.1925.02.1928.02.19, 29.07.19, 04.08.19, 22.12.19, 06.02.20, 06.05.20, 12.05.20, 19.05.20, 19.07.20, 27.07.20, 02.08.20, 07.02.21, 04.03.21, 17.03.21, 11.04.21, 04.05.21, 30.05.21, 10.06.21, 09.09.2, 10.10.21, 12.10.21, 15.12.21, 26.04.22, 10.05.22, 15.05.22, 12.06.22, 12.06.22, 14.06.22, 07.07.22, 07.07.22, 09.08.22, 10.08.22, 09.11.23, 14.11.23, 16.12.23, 17.12.23, 11.02.24, 26.02.24, 10.03.24, 17.03.24, 02.04.24, 08.04.24, 29.05.24, 06.06.24

 

חשמל

חַשְמַל – אנרגיה, Electricity

שם תואר: חַשְמַלִי, מְחַשְמֵל
מקצוע: חַשְמַַלַאי, חַשְמַַלַאי רֶכֶב
שם הפעל בבניין פיעל: לְחַשְמֵל
שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְחַשְמֵל

מכשיר חשמלי – מכשיר אלקטרוני

חוט חשמל, כבל חשמל, עמוד חשמל, ארון חשמל

קומקום חשמלי

הנדסת חשמל, מהנדס חשמל

הפסקת חשמל

שוק חשמלי, מכת חשמל

 

הערך חשמל נמצא בידיעות: 

19.03.1819.07.1825.12.1817.01.1924.02.1930.05.1918.07.19, 28.10.19, 11.02.20, 21.02.20, 25.03.20, 12.04.21, 01.09.21, 25.10.21, 27.10.21, 20.01.22, 10.02.22, 22.06.22

 

 

 

 

חשף

חָשַׂף גילה, הֶראָה

השורש: ח.שׂ.ף

שם הפועל: לַחֲשׂוֹף

שם הפעולה: חֲשִׂיפָה

שם תואר: חָשׂוּף

שם עצם: מַחְשׂוֹף

דוגמאות:

אסור לחשוף את הגוף לשמש בלי קרם הגנה.

הארכיאולוג חשף מִמצאים מעניינים.

הם חשפו את הסיפור לתִקשורת.

אסור לבוא לעבודה בבגדים חֲשׂוּפִים ובכפכפים.

לשמלה הזאת יש מַחשׂוֹף עמוק בגב ולכן אני לא קונה אותה.

 

הערך חשף נמצא בידיעות: 01.08.1626.10.1625.04.1704.06.1712.06.1720.07.1723.11.1707.12.17

11.12.17,

22.01.1828.01.1801.02.1819.02.1811.04.1816.04.1801.05.18, 01.05.1804.05.1809.05.18, 16.05.18,

12.11.1814.01.19, 31.01.1921.02.1912.03.1924.03.1916.06.1923.06.19

03.07.1908.07.19, 09.07.1917.07.19, 04.08.19, 05.08.19, 07.08.19, 04.09.19, 17.11.19, 21.01.20, 17.02.20, 20.10.20, 21.10.20, 21.10.20, 27.10.20, 18.11.20, 03.01.21, 07.01.21, 04.03.21, 27.04.21, 25.05.21, 14.07.21, 09.08.21, 05.10.21, 15.12.21, 13.01.22, 18.01.22, 26.01.22, 06.02.21, 20.02.22, 15.03.22, 16.05.22, 22.05.22, 23.05.22, 25.05.22, 31.05.22, 27.07.22, 07.11.23, 09.11.23, 09.11.23, 14.11.23, 20.11.23, 18.12.23, 10.01.24, 17.01.24, 31.01.24, 06.02.24, 03.03.24, 02.04.22, 07.04.24

 

חשק

חִשֶק – רצון עז פתאומי למשהו, תשוקה, תאווה

השורש: ח.ש.ק

שם הפועל בבניין קל: חָשַק ב…

בלשוןן הדיבור: מִתְחַשֵק לי – אני רוצה

לא מִתְחַשֵק לי – אני לא רוצה

בלשון גבוהה: חָשקָה נפשי בלימוד

 

הערך חשק נמצא בידיעות: 08.10.21