Browsing Archives

מילים ומושגים

חרוז

חָרוּז – עיגול קטן מעץ, פלסטיק או זכוכית שאפשר להשחיל אותו על חוט למחרוזת על הצוואר

מילה שמסתיימת בצליל דומה לצליל של מילה אחרת: שלום, חלום, יהלום…

רבים: חֲרוּזִים

שם הפועל: לַחֲרוֹז

שם הפעולה: חֲרִיזָה

שיר בחרוזים

ברכה בחרוזים

 

הערך חרוז נמצא בידיעות: 15.01.20, 07.11.20, 08.11.20, 07.01.22, 07.01.22