Browsing Archives

מילים ומושגים

חמור

חָמוּר  – קשה, רציני

חָמוּר, חֲמוּרָה, חֲמוּרִים, חֲמוּרוֹת

מצב חמור, בעיה חמורה, מעשה חמור

הֶחְמִיר: נעשה קשה יותר, וגם: גרם למשהו להיות קשה יותר

שם הפעולה: הַחמָרָה

מצב חָמוּר, עונש חָמוּר, מעשה חָמוּר

 

הערך חמור נמצא בידיעות: 28.09.1603.12.1612.01.1705.06.1706.06.1731.07.1722.12.1720.03.1809.04.18,

29.04.1827.05.1830.05.1803.10.1816.10.1803.12.1831.12.1824.01.1927.02.1904.03.1914.03.1917.06.16,

17.07.19, 29.07.19, 26.09.19, 24.11.19, 03.12.19, 11.02.20, 17.03.20, 26.03.20, 27.05.20, 28.05.20, 30.06.20, 13.09.20, 24.09.20, 12.10.20