Browsing Archives

מילים ומושגים

חיטט

חִיטֵט – חיפש משהו בין חפצים רבים, בדק בקפדנות

השורש: ח.ט.ט

שם הפועל: לְחַטֵט

שם הפעולה: חִיטוּט

חַטְטָן – אדם שמכניס את אפו לעניינים של אחרים

חַטְטָנוּת – תכונת אופי של מי שמכניס את אפו לעניינים של אחרים

 

הערך חיטט נמצא בידיעות: 05.08.19, 09.02.20

 

חייב

חַייָב, חָב –  צריך לעשות משהו

           צריך לתת למישהו כסף

           צריך להחזיר למישהו כסף או דבר 

           השופט החליט שהוא חייב בדין.

פועל בבניין התפעל: הִתחַייֵב

שם הפועל: לְהִתחַייֵב

שם הפעולה: הִתחַייְבוּת

שם עצם: חוֹבָה

 

דוגמאות:

הוא חייב לי 100 שקלים. הוא יחזיר לי את החוב בפגישה הבאה.

אתה חייב לראות את הסרט הזה. הוא נפלא!

אתה חייב לטעום את העוגה. היא משהו משהו!

אני לא חייב לבוא לפגישה אם אני לא רוצה.

הרופא אמר לי שאני חייבת לרדת במשקל ולעשות פעילות גופנית.

אני חייבת לו ארוחה כי בפעם הקודמת הוא שילם.

לכל אדם יש חובות וזכויות.

 

הערך חייב נמצא בידיעות:

 21.08.1610.11.1607.12.16, 18.12.1618.12.1605.01.1712.01.1718.04.1720.07.17,

13.09.1702.10.1702.10.1716.10.1701.11.1710.11.1709.12.1713.12.17,

 02.01.18, 14.01.1823.01.18,

18.02.1825.02.1807.03.1808.03.1813.03.1818.03.1809.05.1821.06.18

10.07.1818.07.1818.07.18

03.09.18, 01.11.1813.11.1815.11.1819.11.1801.01.1909.01.1905.02.1928.02.19

01.05.1905.06.1905.06.19,

16.06.19, 25.07.19, 29.07.1905.08.19, 08.09.19, 31.10.19, 31.10.19, 12.11.19, 20.11.19, 01.12.19, 22.12.19, 13.01.20, 25.01.20, 08.02.20, 11.02.20, 17.02.20, 18.02.2005.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 19.03.20, 26.03.20, 02.04.20, 18.06.20, 23.06.20, 19.07.20, 21.07.20, 29.07.20, 29.07.20, 04.08.20, 10.11.20, 18.11.20, 22.11.20, 03.12.20, 21.12.20, 22.12.20, 30.12.20, 30.12.20, 21.01.21, 21.01.21, 27.01.21, 01.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 11.02.21, 23.02.21, 25.02.21, 09.03.21, 18.04.21, 25.04.21, 06.06.21, 15.06.21, 21.06.21, 28.06.21, 06.07.21, 08.07.21, 13.07.21, 25.07.21, 28.07.21, 04.08.21, 04.08.21, 09.08.21, 30.09.21, 03.10.21, 07.10.21, 19.10.21, 26.10.21, 01.11.21, 02.11.21, 10.11.21, 11.11.21, 17.11.21, 22.11.21, 25.11.21, 06.12.21, 15.12.21, 19.12.21, 20.12.21, 29.12.21, 24.01.22, 24.01.22, 27.01.22, 30.01.22, 02.02.22, 07.02.22, 22.02.22, 14.03.22, 15.03.22, 16.03.22, 24.03.22, 06.04.22, 24.04.22, 28.04.22, 10.05.22, 06.06.22, 10.06.22, 20.06.22, 06.07.22, 13.07.22, 17.07.22, 20.07.22, 16.10.23, 30.10.23, 01.11.23, 23.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 25.12.23, 25.12.23, 27.12.23, 16.01.24, 22.01.24, 27.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 06.02.24, 29.02.24, 06.03.24, 13.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 19.05.24

 

 

 

חייג

חִייֵג לחץ על לחצני הטלפון כדי לטלפן למישהו. בעבר הייתה בטלפונים חוּגָה עם מספרים

השורש: ח.י.ג

שם הפועל: לְחַייֵג

שם הפעולה: חִיוּג

חַייְגָן – מטלפן אוטומטית לכמה טלפונים

 

הערך חייג נמצא בידיעות: 04.02.1823.12.18, 14.11.21, 28.11.23, 18.12.23

 

 

 

 

 

חילץ

חִילֵץ – הציל מסכנה

          הצליח להוציא דבר או אדם ממקום סגור שקשה לצאת ממנו

השורש: ח.ל.ץ

שם הפועל: לְחַלֵץ

שם הפעולה: חִילוּץ

שם הפועל בבניין נפעל: להֵיחָלֵץ מ…

עבר בבניין נפעל: נֶחְלַץ

מחלצים מסכנה, מחלצים מצרה, מחלצים מתוך הריסות.

כותות החילוץ וההצלה: מגן דוד אדום, מכבי אש

669 – יחידת החילוץ של צה"ל

נֶחְלַץ לעזרת מישהו – בא לעזור לו לצאת מסכנה

 

הערך חילץ נמצא בידיעות:

 06.09.16, 08.03.1723.04.1715.06.1729.08.1730.08.1724.09.1715.10.1731.10.17,

13.02.1820.02.1826.03.1827.04.1827.04.1823.05.1805.06.1804.07.18, 08.07.1811.07.1815.07.18,

17.07.1825.07.1811.11.1829.11.1828.01.1920.05.1908.07.1908.07.1916.07.19, 23.07.19, 23.09.19, 27.11.19, 09.12.19, 12.01.20, 26.04.20, 17.05.20, 05.07.20, 17.09.20, 22.11.20, 06.12.20, 20.01.21, 03.02.21, 01.03.21, 27.06.21, 18.07.21, 08.11.21, 10.11.21, 04.01.22, 05.01.22, 06.02.22, 06.03.22, 12.07.22, 27.10.23, 31.10.23, 10.12.23, 16.12.23, 24.12.23, 12.02.24, 13.02.24, 13.02.24, 14.02.24, 14.02.24, 15.02.24, 18.02.24, 07.04.24, 17.05.24, 18.05.24

 

חינה

חִינָה – חומר צהוב-אדום המשמש בטקסים עממיים וברפואה העממית

טקס הנערך לפני החתונה שבו צובעים את כפות ידי הכלה ובנות  משפחתה     מקובל בכמה עדות ישראל ובתרבויות אחרות
 

הערך חינה נמצא בידיעות: 08.08.16

חינוך

חִינוּך – education

השורש: ח.נ.ך

שם הפועל בבניין קל: לַחנוֹך

שם הפעולה בבניין קל: חֲנִיכָה

שם הפועל בבניין פיעל: לְחַנֵך

שם הפעולה בבניין פיעל: חִינוּך

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְחַנֵך

שם תואר: חִינוּכִי

שמות עצם: חֲנִיך, מְחַנֵך

מורה מחנך, 

משרד החינוך

מערכת החינוך

מוסדות חינוך, מוסד חינוכי

שר החינוך

חוק חינוך חובה

חיוך יסודי, חינוך על תיכוני, חינוך גבוה

החינוך המיוחד

החינוך העצמאי

חינוך חינם

חינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי

חינוך מיני

 

פתגם: 

חֲנוֹך לנַעַר על פי דַרְכּו

המשמעות: צריך להתאים את שיטות החינוך לכל ילד וילד לפי מה שמתאים לאישיותו

 

הערך חינוך נמצא בידיעות:

 10.01.1829.01.1801.02.1807.02.1814.02.18, 20.02.1820.02.18, 08.04.1823.05.18,

06.06.18, 01.07.1818.07.1818.07.1814.10.1829.10.1801.11.18, 05.11.1813.11.1816.11.1802.12.18,

16.12.1802.01.1913.01.1915.01.1905.02.1914.02.1914.02.1925.02.19,

 12.03.1903.06.1918.06.1924.06.19, 04.08.19, 05.08.19, 27.10.19, 06.11.19, 20.11.19, 27.11.19, 09.12.19, 09.02.20, 20.02.20, 24.02.20, 25.03.20, 02.04.20, 07.07.20, 19.07.20, 09.09.20, 15.09.20, 22.10.20, 27.10.20, 29.10.20, 05.11.20, 24.12.20, 27.12.20, 13.01.21, 17.01.21, 25.02.21, 21.04.21, 20.05.21, 20.05.21, 02.06.21, 21.06.21, 01.07.21, 09.08.21, 29.09.21, 08.11.21, 17.11.21, 27.12.21, 05.01.22, 18.01.22, 30.01.22, 13.03.22, 29.03.22, 15.06.22, 21.06.22, 22.06.22, 23.06.22, 27.06.22, 28.06.22, 04.07.22, 08.07.22, 25.07.22, 13.10.23, 31.10.23, 20.12.23, 29.01.24, 31.01.24, 13.04.24, 14.04.24, 15.04.24, 09.05.24

 

 

 

 

 

 

 

חינם

חִינָם בלי כסף, בלי תועלת, לשווא

שִׂנאַת חִינָם – שִׂנאה בלי סיבה

 

דוגמאות:

הכניסה חינם!

קיבלתי את הכרטיסים חינם.

באתי לחינם. המקום היה סגור!

 

הערך חינם נמצא בידיעות:

 13.09.1613.09.1631.10.1601.01.1706.01.17 08.06.1704.09.1730.10.1721.11.17,

01.01.1828.06.1807.10.1802.11.1811.02.1925.03.19, 04.08.19, 15.09.1910.11.19, 01.12.19, 15.12.19, 26.02.20, 01.03.20, 24.03.20, 29.07.20, 10.11.20, 13.01.21, 24.03.25, 19.01.22, 17.05.22, 28.06.22, 29.07.22, 02.11.23, 11.01.24, 20.02.24