Browsing Archives

מילים ומושגים

חייג

חִייֵג לחץ על לחצני הטלפון כדי לטלפן למישהו. בעבר הייתה בטלפונים חוּגָה עם מספרים

השורש: ח.י.ג

שם הפועל: לְחַייֵג

שם הפעולה: חִיוּג

חַייְגָן – מטלפן אוטומטית לכמה טלפונים

 

הערך חייג נמצא בידיעות: 04.02.1823.12.18

 

 

 

 

 

חילץ

חִילֵץ – הציל מסכנה

          הצליח להוציא דבר או אדם ממקום סגור שקשה לצאת ממנו

השורש: ח.ל.ץ

שם הפועל: לְחַלֵץ

שם הפעולה: חִילוּץ

מחלצים מסכנה, מחלצים מצרה, מחלצים מתוך הריסות.

כותות החילוץ וההצלה: מגן דוד אדום, מכבי אש

669 – יחידת החילוץ של צה"ל

 

הערך חילץ נמצא בידיעות: 06.09.16, 08.03.1723.04.1715.06.1729.08.1730.08.1724.09.1715.10.1731.10.17,

13.02.1820.02.1826.03.1827.04.1827.04.1823.05.1805.06.1804.07.18, 08.07.1811.07.1815.07.18,

17.07.1825.07.1811.11.1829.11.1828.01.1920.05.1908.07.1908.07.1916.07.19, 23.07.19, 23.09.19, 27.11.19, 09.12.19, 12.01.20

 

חינה

חִינָה – חומר צהוב-אדום המשמש בטקסים עממיים וברפואה העממית

טקס הנערך לפני החתונה שבו צובעים את כפות ידי הכלה ובנות  משפחתה     מקובל בכמה עדות ישראל ובתרבויות אחרות
 

הערך חינה נמצא בידיעות: 08.08.16

חינוך

חִינוּךeducation

השורש: ח.נ.ך

שם הפועל בבניין קל: לַחנוֹך

שם הפעולה בבניין קל: חֲנִיכָה

שם הפועל בבניין פיעל: לְחַנֵך

שם הפעולה בבניין פיעל: חִינוּך

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְחַנֵך

שם תואר: חִינוּכִי

שמות עצם: חֲנִיך, מְחַנֵך

מורה מחנך, 

משרד החינוך

מערכת החינוך

מוסדות חינוך, מוסד חינוכי

שר החינוך

חוק חינוך חובה

חיוך יסודי, חינוך על תיכוני, חינוך גבוה

החינוך המיוחד

החינוך העצמאי

חינוך חינם

חינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי

חינוך מיני

 

פתגם: 

חֲנוֹך לנַעַר על פי דַרְכּו

המשמעות: צריך להתאים את שיטות החינוך לכל ילד וילד לפי מה שמתאים לאישיותו

 

הערך חינוך נמצא בידיעות: 10.01.1829.01.1801.02.1807.02.1814.02.18, 20.02.1820.02.18, 08.04.1823.05.18,

06.06.18, 01.07.1818.07.1818.07.1814.10.1829.10.1801.11.18, 05.11.1813.11.1816.11.1802.12.18,

16.12.1802.01.1913.01.1915.01.1905.02.1914.02.1914.02.1925.02.1912.03.1903.06.1918.06.1924.06.19, 04.08.19, 05.08.19, 27.10.19, 06.11.19, 20.11.19, 27.11.19, 09.12.19

 

 

 

 

 

 

חינם

חִינָם בלי כסף, בלי תועלת, לשווא

שִׂנאַת חִינָם – שִׂנאה בלי סיבה

 

דוגמאות:

הכניסה חינם!

קיבלתי את הכרטיסים חינם.

באתי לחינם. המקום היה סגור!

 

הערך חינם נמצא בידיעות: 13.09.1613.09.1631.10.1601.01.1706.01.17 08.06.1704.09.1730.10.1721.11.17,

01.01.1828.06.1807.10.1802.11.1811.02.1925.03.19, 04.08.19, 15.09.1910.11.19, 01.12.19, 15.12.19

 

חיסון

 חִיסוּן – vaccine

שורש: ח.ס.נ

שמות הפועל:  לְחַסֵן  (בניין פיעל)

                    לְהִתחַסֵן  (בניין התפעל)

שם תואר: מְחוּסָן

מַעֲרֶכֶת הַחִיסוּן, המערכת הַחִיסוּנִית – The immune system

דוגמאות:

משרד הבריאות קורא לציבור לבוא לקבל חִיסוּן = לבוא לְהִתחַסֵן.

הוא מחוסן מפני המחלה. הוא קיבל חיסון בילדות.

אף אחד לא מחוסן מפני ביקורת.

 

הערך חיסון נמצא בידיעות: 26.09.1605.06.1701.10.1714.08.1805.11.1819.11.1824.01.1915.05.19, 02.12.19

 

חיסל

חִיסֵל גמר, עשה סוף למשהו, וגם: הרג

השורש: ח.ס.ל

שם הפועל: לְחַסֵל

שם הפעולה: חִיסוּל

הפועל הפסיבי בבניין הופעל: חוּסַל

דוגמאות:

האוכל היה טעים. חיסלנו הכול בחמש דקות.

ישראל ניסתה כמה פעמים לחסל את מוחמד דף.

בסיום ליל הסדר אנחנו קוראים בהגדה של פסח: חֲסַל סידור פסח.

פרסומת לניקיון אומרת: זרוק לסל וַחֲסַל!

 

הערך חיסל נמצא בידיעות: 19.12.1626.03.1730.03.1722.08.1702.10.17

19.03.1822.04.1806.05.1918.06.19, 15.09.19, 27.10.19, 12.11.19, 14.11.19, 05.01.20