Browsing Archives

מילים ומושגים

חיבל

חִיבֵּל הפריע, הרס, קלקל

השורש: ח.ב.ל

שם הפועל: לְחַבֵּל

שם הפעולה: חַבָּלָה

מְחַבֵּל – טרוריסט

מטען חַבָּלָה – חומר נפץ ששמים במקומות שונים כדי שיתפוצץ

מקצוע: חַבְּלָן – אדם שעובד בצבא או במשטרה ותפקידו לפרק מטעני חבלה

אפשר לחבל גם ביחסים, בתכנית.

נֶחְבַּל – נפצע בזמן נפילה, נפגע בגופו ממשהו

 

הערך חיבל נמצא בידיעות: 19.07.1617.10.1807.01.19

 

חיבק

חִיבֵּק – הקיף מישהו בידיים מתוך חיבה ואהבה

השורש: ח.ב.ק

שם הפועל: לְחַבֵּק

שם הפעולה: חִיבּוּק

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתחַבֵּק

דוגמאות:

ילד זקוק לחיבוק חם.

הם אוהבים להתחבק.

אזרחי ישראל מחבקים באהבה את חיילי צה"ל.

 

הערך חיבק נמצא בידיעות: 01.02.1728.03.1730.04.1705.07.1705.02.1927.02.19

 

חיבר

חִיבֵּר – צירף או הוסיף שני דברים זה לזה, כתב סיפור או יצירה

השורש: ח.ב.ר

שם הפועל: לְחַבֵּר

שם הפעולה בבניין פִּיעל: חִיבּוּר

שם הפועל בבניין הִתפעל: הִתְחַבֵּר

שם הפעולה בבניין הִתפעל: הִתְחַבְּרוּת

מחברים ספר

מחברים חיבור

מחברים ארון לקיר

מחברים אנשים זה לזה

מחברים פאזל

מחברחם בית לרשת החשמל, המים

מתחברים לנושא או לאדם

ההפך של לְחַבֵּר – לְנַתֵק

ארבע פעולות החשבון: חִיבּוּר, חִיסוּר, כֶּפֶל חִילוּק

 

הערך חיבר נמצא בידיעות: 01.12.1722.01.1807.03.1803.07.1808.08.1825.12.1801.04.1928.05.19, 07.11.19, 11.12.19

 

 

חיזיון

חִיזָיוֹן מראֶה, תופעה, הצגה

חִיזָיוֹן אור קולי – מופע הנערך בחוץ וכולל אפקטים אור קוליים

חֶזיוֹן לילה – חלום

חֶזיוֹן תַעֲתוּעִים, חֶזיוֹן שָווְא – – פָטָה מוֹרגָנָה 

 

הערך חיזיון נמצא גם בידיעות: 23.2.16

חיטט

חִיטֵט – חיפש משהו בין חפצים רבים, בדק בקפדנות

השורש: ח.ט.ט

שם הפועל: לְחַטֵט

שם הפעולה: חִיטוּט

חַטְטָן – אדם שמכניס את אפו לעניינים של אחרים

חַטְטָנוּת – תכונת אופי של מי שמכניס את אפו לעניינים של אחרים

 

הערך חיטט נמצא בידיעות: 05.08.19

 

חייב

חַייָב, חָב –  צריך לעשות משהו

           צריך לתת למישהו כסף

           צריך להחזיר למישהו כסף או דבר 

           השופט החליט שהוא חייב בדין.

פועל בבניין התפעל: הִתחַייֵב

שם הפועל: לְהִתחַייֵב

שם הפעולה: הִתחַייְבוּת

שם עצם: חוֹבָה

 

דוגמאות:

הוא חייב לי 100 שקלים. הוא יחזיר לי את החוב בפגישה הבאה.

אתה חייב לראות את הסרט הזה. הוא נפלא!

אתה חייב לטעום את העוגה. היא משהו משהו!

אני לא חייב לבוא לפגישה אם אני לא רוצה.

הרופא אמר לי שאני חייבת לרדת במשקל ולעשות פעילות גופנית.

אני חייבת לו ארוחה כי בפעם הקודמת הוא שילם.

לכל אדם יש חובות וזכויות.

 

הערך חייב נמצא בידיעות: 21.08.1610.11.1607.12.16, 18.12.1618.12.1605.01.1712.01.1718.04.1720.07.17,

13.09.1702.10.1702.10.1716.10.1701.11.1710.11.1709.12.1713.12.1702.01.18, 14.01.1823.01.18,

18.02.1825.02.1807.03.1808.03.1813.03.1818.03.1809.05.1821.06.1810.07.1818.07.1818.07.18

03.09.18, 01.11.1813.11.1815.11.1819.11.1801.01.1909.01.1905.02.1928.02.1901.05.1905.06.1905.06.19,

16.06.19, 25.07.19, 29.07.1905.08.19, 08.09.19, 31.10.19, 31.10.19, 12.11.19, 20.11.19, 01.12.19, 22.12.19