Browsing Archives

מילים ומושגים

חירום

חֵירוּםEmergency

מַצַב חֵירוּם, שְעַת חֵירוּם, רְפוּאַת חֵירוּם

רָשות חירום לאומית – רח"ל – רשות שתפקידה לחבר בין הפעילויות של כל רשויות החירום בישראל

 

הערך חירום נמצא בידיעות: 21.07.1614.08.1627.11.1609.06.17, 06.09.1704.02.1820.02.1810.04.1815.11.18,

12.12.1822.01.1912.03.1921.05.19, 07.10.19, 28.10.19, 07.11.19, 27.11.19, 28.11.19, 02.12.19, 31.01.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 16.04.20, 22.06.20, 23.07.20, 05.08.20, 06.08.20, 03.09.20, 22.09.20, 19.11.20, 01.12.20, 13.12.20, 16.12.20, 20.12.20, 03.01.21, 12.01.21, 17.01.21, 28.02.21, 11.05.21, 12.05.21, 27.05.21