Browsing Archives

מילים ומושגים

חיפש

חִיפֵּש – פעל כדי למצוא משהו שהלך לאיבוד או משהו שהוא רוצה בו

השורש: ח.פ.ש

שם הפועל: לְחַפֵּשׂ

שם הפעולה: חִיפּוּשׂ

 

הערך חיפש נמצא בידיעות: 20.03.17, 21.08.1722.12.1729.01.1806.02.1818.02.1827.02.1813.12.1827.05.19, 17.12.19, 04.07.21, 09.02.22, 24.12.23, 04.02.24, 18.02.24, 28.05.24