Browsing Archives

מילים ומושגים

חזון

חָזוֹן – אידאל שרוצים להגשים, נבואה לעתיד

השורש: ח.ז.ה

לַחֲזוֹת: להגיד בהווה מה יהיה בעתיד

תֲחַזִית – להגיד מה שיהיה בעתיד

תחזית מזג האוויר מתפרסמת ברדיו, בעיתונים, בטלוויזיה ובאינטרנט.

בשירות המטאורולוגי עובדים חַזָאִים. החַזַאי או החַזָאִית מוסרים את התחזית בחדשות בטלוויזיה.

בעיתונים מפרסמים תחזית כַּלְכָּלִית. לפעמים התַחֲזִיוֹת אופטימיות ולפעמים הן פסימיות.

לפעמים התחזית מִתמַמֶשֶת והדברים קורים לפי התחזית. יש דברים שקשה לחזות מֵרֹאש.

בנימין זאב הרצל הוא חוֹזֵה המדינה.

 

הערך חזון נמצא בידיעות: 30.10.1623.01.1725.04.1808.01.1907.02.19, 04.05.20, 21.04.21, 15.07.21, 16.12.23, 26.12.23, 22.05.24

 

חזית

חֲזִית –  FRONT, החלק הקדמי, המקום שבו החיילים לוחמים במלחמה

רבים: חֲזִיתוֹת

שם תואר: חֲזִיתִי

ההפך – עוֹרֶף

דוגמאות:

המלחמה מתקיימת בחזית ובעורף.

יש אנשים שאוהבים לגור בדירה חזיתית ולראות מהמרפסת את הרחוב. אני אוהבת לגור בדירה עוֹרְפִּּית. היא שקטה יותר.

הוא פועל בכל החזיתות כדי להשיג את המטרה שלו.

 

הערך חזית נמצא בידיעות: 20.11.1703.06.1831.10.1825.11.1814.01.19, 12.01.20, 29.04.20, 09.05.21, 16.12.23, 25.12.23, 11.02.24, 13.03.24

 

חזר

חָזַר – שב, בא לכאן שוב, עשה את הדבר עוד פעם

השורש: ח.ז.ר

שם הפועל: לַחזוֹר

שם הפעולה: חֲזָרָה

שם הפועל בבניין הפעיל: הֶחזִיר

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַחְזָרָה

שם עצם: הֶחְזֵר, חֲזָרָה

הֶחְזֵר כַּסְפִּי – אם שילמת יותר מדי מגיע לך הֶחְזֵר כַּסְפִּי. לעובד מגיע החזר הוצאות. העובד משלם והמעביד מחזיר לו את הכסף

בתיאטרון יש חזרות רבות לקראת ההצגה.

התלמידים צריכים לחזור על החומר לבחינה.

 

הערך חזר נמצא בידיעות: 

21.06.1823.12.1804.04.1920.11.19, 19.12.19, 18.03.21, 20.04.21, 25.07.21, 11.10.21, 29.05.22, 02.06.22, 02.06.22, 20.11.23, 05.12.23, 17.04.24