Browsing Archives

מילים ומושגים

חוק ההסדרה

חוק ההסדרה מבקש להסדיר את המעמד של היישובים היהודים ביהודה ושומרון. החוק נוֹעד לטפל במקרים שבהם בנו בתים מעבר לקו הירוק על קַרקַע פרטית של פלסטינים. יוֹזְמֵי החוק מבקשים לִמנוֹע את הפינוי של התושבים היהודים מאדמות אלה ובמקום זאת – לְהַעֲנִיק פִּיצוּי כספי לבעלים החוקיים של הקרקע.

 

הערך חוק ההסדרה נמצא בידיעות: 06.12.1607.12.1608.12.1607.02.1708.02.1709.12.17, 10.06.20

 

 

 

 

 

 

 

 

חוקק

חוֹקֵק – קבע חוק חדש

שם הפועל: לְחוֹקֵק

שם עצם: חוֹק

רבים: חוּקִים

שם תואר: חוּקִי

חוק יסוֹד – חוק בנושא חשוב. יהיה בעתיד חלק מהחוקה של מדינת ישראל

 

בישראל: הכנסת היא בית המחוקקים. בה מחוקקים את חוקי המדינה

 

הערך חוקק נמצא בידיעות: 02.06.16, 20.06.16, 27.06.1611.01.1704.09.17, 28.11.1702.01.1818.02.1807.05.18,

28.05.1818.07.1819.07.1829.07.1806.08.1824.10.1819.11.1820.12.1825.12.1827.12.1801.01.1901.01.19,

23.01.1911.02.19, 24.02.1928.02.1919.05.1920.05.1930.05.1930.05.19, 25.07.19, 29.07.19, 07.08.19, 08.09.19, 09.09.19, 10.09.19, 05.11.19, 19.11.19, 24.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 12.12.19, 30.01.20, 21.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 26.03.20, 16.06.20, 23.06.20, 02.07.20, 14.07.20, 23.07.20, 30.09.20, 15.10.20, 25.10.20, 22.12.20, 23.12.20, 19.01.21, 11.02.21

 

חורבן

חוּרְבָּן – הֶרֶס

השורש: ח.ר.ב

עבר בבניין קל: חָרַב

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַחרִיב

בהיסטוריה היהודית: חורבן בית ראשון, חורבן בית שני

דוגמאות:

רעידת האדמה גרמה הֶרֶס וחורבן.

חָרַב עליו עולמו כשהיא עזבה אותו.

 

 

הערך חורבן נמצא בידיעות: 05.11.1715.01.1818.12.1830.01.1912.02.19, 29.07.20, 06.08.20, 06.08.20

 

 

 

 

 

 

חושך

חוֹשֶך, חֲשֵכָה – אין אור, אֲפֵלָה, עֲלָטָה

שם תואר: חָשוּך

שם הפועל בבניין הִפְעִיל: לְהַחְשִיך

מקום חשוך

רֶדֶת החֲשֵכָה

באיזו שעה מַחְשִיך?

חושך מצרים – חושך מוחלט

חֶשְכַת יְמֵי הביניים

 

הערך חושך נמצא בידיעות: 19.03.18 12.08.1824.11.1818.12.18