Browsing Archives

מילים ומושגים

חוזה

חֹוזֶה – הסכם רשמי חתום בין צדדים, contract

חוזה קנייה, חוזה מכירה, חוזה שכירות

חותמים על החוזה

מֵפֵרִים חוזה – לא מקיימים את החוזה

 

חוזה 2: נביא (ראו הערך 'חזון')

 

הערך חוזה נמצא בידיעות: 06.07.1707.05.19