Browsing Archives

מילים ומושגים

זייף

זִייֵף – חִיקָה והעתיק דבר מה מתוך רצון לרמות

מזייפים כסף, מזייפים חתימה, מזייפים ציור.

במוסיקה: לְזַייֵף – לשיר את המנגינה בצורה לא מדויקת

בסלנג: לעשות דבר לא ממש כמו שצריך

השורש: ז.י.ף

שם הפועל: לְזַייֵף

שם הפעולה: זִיוּף

ה"מקצוע" – זַייפָן

שם תואר בבניין פועל: מְזּויָף

דוגמאות:

הוא זייף את החתימה של ההורים.

השטר הזה מזויף.

התמונה הזו מזויפת.

יש זיופים רבים באומנות. יש זיופים שרק מומחים יכולים לגלות.

הוא מזייף. איך הוא רוצה להיות זמר?!

 

הערך זייף נמצא בידיעות: 12.01.1717.09.1720.11.1719.03.1826.12.1818.03.19, 25.09.19, 17.02.20

 

זיכה

זִיכָּה בית המשפט החליט: האדם הזה לא אשם בדבר.

         וגם: נתן לו זכות כלשהי

השורש: ז.כ.ה

שם הפועל: לְזַכּוֹת

שם הפעולה: זִיכּוּי

שם תואר: זַכַּאי   ההפך: אָשֵם 

דוגמאות:

בית המשפט זיכה את הנאשם.

בית המשפט החליט: המנהל זכאי. המזכירה אשמה.

היא זיכתה את ההורים בשני נכדים חמודים.

האוניברסיטה זיכתה אותו בפרס ראשון ובמיליון שקלים למחקר.

תשובה נכונה על השאלה הזו במבחן מזכה בעשר נקודות.

 

הערך זיכה נמצא בידיעות: 04.01.1719.04.17, 06.02.20

 

זיכרון

זִיכָּרוֹן – memory

השורש: ז.כ.ר

שם הפועל בבניין קל: לִזְכּוֹר

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְכִיר

זיכרונות ילדות

זיכרון חזותי

טקס זיכרון, אזכרה לאדם או לאנשים שמתו

אִיזְכּוּר – ציון מראה מקום בכתב, ציון משהו שמזכיר דבר אחר מוכר

 

הערך זיכרון נמצא בידיעות: 06.01.1819.01.1830.01.1801.02.18, 16.02.1808.04.18, 11.04.18, 11.04.1816.04.18,

16.04.1816.04.1828.06.1817.07.1819.07.1829.10.18, 05.11.1808.11.1824.12.1815.01.1924.01.1907.05.19,

10.07.1914.07.19, 10.10.19, 31.10.19, 23.01.20, 23.01.20, 04.02.20, 21.05.20

 

 

זינק

זֵינֵק – קפץ פתאום

השורש: ז.נ.ק

שם הפעולה: לְזַנֵק

שם הפעולה: זִינוּק

זִינוּק בעלייה – התחלת הנסיעה במכונית בדרך עולה

קו הזִינוּק – הקו שממנו מתחילים כולם לרוץ

חברת הֶזְנֵק – חברת סטרטאפ

 

הערך זינק נמצא בידיעות: 29.11.1713.08.1811.11.1810.03.1916.07.19