Browsing Archives

מילים ומושגים

זהות

זֶהוּת – Identity

תעודת זֶהוּת

בעיית זֶהוּת

דוגמאות:

השוטר ביקש לראות את תעודת הזהות של הנהג.

עדיין אין פרטים על זהותו של המחבל שעשה את הפיגוע.

 

הערך זהות נמצא בידיעות: 18.09.1620.12.1601.01.1707.05.1715.12.1726.03.1811.04.1828.05.1814.02.19,

28.02.1928.02.1917.03.1904.04.1927.05.1902.07.1910.07.19, 28.07.19, 28.07.1917.9.19, 19.11.19, 27.11.19, 09.02.20, 09.02.20, 26.04.20, 17.06.20, 26.07.20, 20.01.22

 

זהירות

זְהִירוּת – התנהגות שקולה כדי למנוע אסונות ובעיות

השרש: ז.ה.ר

שם הפועל: לְהִיזָהֵר

שם תואר: זָהִיר

תואר הפועל: בִּזְהִירוּת

נהג זָהיר

נהיגה זְהירה

כְּלָלֵי זְהירות

אֶמְצָעֵי זהירות

חוֹסֶר זהירות

זהירות מוֹנַעַת אסון

זהירות! סַכָּנָה!

זהירות! כלב בחצר!

זהירות! כאן בונים!

 

הערך זהירות נמצא בידיעות: 01.07.19, 17.03.20, 03.11.20, 04.11.20, 07.03.21, 19.10.21

 

 

זווית

זָוִוית – angle

רבים: זָוִויוֹת

 

זָוִוית ישרה – זווית של 90 מעלות

זָוִוית חַדָה – זווית של פחות מ־90º

זווית קֵהָה היא זווית של יותר מ־90º

משולש יְשַר זָוִוית

 

הערך זווית נמצא בידיעות: 14.01.22

 

 

 

זז (פועל)

זָז – נע ממקום למקום

השורש: ז.ו.ז

שם הפועל: לָזוּז

שם עצם: תְזוּזָה

ציווי: זוּז! אל תָזוּז! לא לָזוּז!

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזִיז

שם הפעולה בבניין הפעיל: הֲזָזָה

דֶלֶת הֲזָזָה

 

הערך זז נמצא בידיעות: 19.03.18, 21.03.1814.05.1827.03.19, 28.03.19, 24.10.19, 27.10.19, 09.12.19, 24.03.20, 26.03.20, 22.10.20, 28.10.21