Browsing Archives

מילים ומושגים

זהה

זֵהֶה – אותו דבר בדיוק

זֵהֶה, זֵהָה, זֵהִים, זֵהוֹת

דוגמאות:

מזל טוב! נולדו לה תאומים זֵהִים.

הן תאומות זהות. אפילו ההורים לפעמים מתבלבלים ביניהן.

לקורס נרשמו מספר זהה של גברים ונשים.

 

הערך זהה נמצא בידיעות: 19.09.1619.11.1617.06.18

 

זהות

זֶהוּת – Identity

תעודת זֶהוּת

בעיית זֶהוּת

דוגמאות:

השוטר ביקש לראות את תעודת הזהות של הנהג.

עדיין אין פרטים על זהותו של המחבל שעשה את הפיגוע.

 

הערך זהות נמצא בידיעות: 18.09.1620.12.1601.01.1707.05.1715.12.1726.03.1811.04.1828.05.1814.02.19,

28.02.1928.02.1917.03.1904.04.1927.05.1902.07.1910.07.19, 28.07.19, 28.07.1917.9.19, 19.11.19, 27.11.19, 09.02.20, 09.02.20, 26.04.20, 17.06.20, 26.07.20

 

זהירות

זְהִירוּת – התנהגות שקולה כדי למנוע אסונות ובעיות

השרש: ז.ה.ר

שם הפועל: לְהִיזָהֵר

שם תואר: זָהִיר

תואר הפועל: בִּזְהִירוּת

נהג זָהיר

נהיגה זְהירה

כְּלָלֵי זְהירות

אֶמְצָעֵי זהירות

חוֹסֶר זהירות

זהירות מוֹנַעַת אסון

זהירות! סַכָּנָה!

זהירות! כלב בחצר!

זהירות! כאן בונים!

 

הערך זהירות נמצא בידיעות: 01.07.19, 17.03.20, 03.11.20, 04.11.20, 07.03.21, 19.10.21

 

 

זז (פועל)

זָז – נע ממקום למקום

השורש: ז.ו.ז

שם הפועל: לָזוּז

שם עצם: תְזוּזָה

ציווי: זוּז! אל תָזוּז! לא לָזוּז!

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזִיז

שם הפעולה בבניין הפעיל: הֲזָזָה

דֶלֶת הֲזָזָה

 

הערך זז נמצא בידיעות: 19.03.18, 21.03.1814.05.1827.03.19, 28.03.19, 24.10.19, 27.10.19, 09.12.19, 24.03.20, 26.03.20, 22.10.20

 

זיהה

זִיהָה –  אמר: זה זה!

השורש: ז.ה.ה

שם הפועל: לְזַהוֹת – לומר מי זה

שם הפעולה: זיהוי

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִזְדַהוֹת

שם הפעולה: הִזְדַהוּת

הִזְדַהוּת – סוֹלִידָרִיוּת

לְהִזְדַהוֹת –  להגיד: זה אני!

לְהִזְדַהוֹת עִם… – להיות סולידרי, להסכים לגמרי עם דעתו של מישהו

 

דוגמאות:

התמונה ישנה ולא ברורה. קשה לזהות את האנשים.

הוא כל כך השתנה! לא הצלחתי לזהות אותו.

במשטרה יש מעבדה לזיהוי פלילי.

השוטר ביקש מהאיש להזדהות. האיש נתן לשוטר את תעודת הזהות שלו.

הוא תרם כסף וביקש להישאר אנונימי. הוא לא רצה להזדהות.

אני מזדהה עם כל מילה שלך!

הם הפגינו לאות הזדהות עם השובתים.

 

הערך זיהה נמצא בידיעות: 29.07.20, 03.08.20, 30.11.20, 24.12.20, 17.01.21, 20.01.21, 04.02.21, 06.02.21, 09.02.21, 20.05.21, 06.06.21, 05.08.21